Davos is niet alleen bekend van de jaarlijkse ontmoeting van wereldleiders, maar ook omdat ze elke keer bij de start van het World Economic Forum een ‘Inclusive Growth and Development Report‘ maken.

‘Insluitend’ is hier het kernwoord. Een economie is inclusief als het zoveel mogelijk soorten werknemers accepteert efficiënt de bestaande welvaart inzet om de levensstandaard en gelijkwaardigheid te verhogen. Drie factoren zijn bepalend voor de score van een land op de Inclusive Development Index (IDI): groei en ontwikkeling, solidariteit (inclusiveness) en gelijkheid over generaties.

Opvallend is ook dat de top 7 van het WEF in Europa liggen. De rest van de top tien kent ook maar twee niet-Europese landen: Australië op 8 en Nieuw-Zeeland op 9. Oostenrijk completeert de top 10. De Verenigde Staten, die Trump vanaf vrijdag weer ‘great’ gaat maken, zijn terug te vinden op de 23e plaats, onder Slowakije en Estland.

Het WEF maakt onderscheid in twee groepen: ‘advanced’ landen – een groep van 29 staten – en de rest van de land die ‘ontwikkelende’ economieën hebben. Daarbij overlapt de eerste categorie grotendeels met het lidmaatschap van de  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.


7. Nederland — Ons land heeft ‘een relatief lage inkomensongelijkheid en weinig armoede en de levensstandaard is gemiddeld genomen hoog’.

Foto: Prasenberg / CC 3.0

6. Zweden — Net als veel van de buren, profiteert Zweden van het 'pro-actieve arbeidsmarktbeleid' dat de overheid voert. Dan gaat het om een nadruk op onderwijs, dat gratis is, eventuele nascholing en hulp bij de banenjacht.

Foto: Jens Ottoson/Shutterstock

5. Denemarken — "Gelijkheid gaat hier over generaties heen. De sociale welvaartsstaat promoot ook solidariteit terwijl de Deense staat effectief gebruik maakt van belastingen op hogere lonen om inkomensverschillen te verkleinen."

Foto: Anshar/Shutterstock

4. IJsland — Het vierde land op de lijst staat ook eerste op de ranglijst met de 'beste verbetering'. Want hoewel de kloof tussen arm en rijk groter is geworden, is de solidariteit tussen generaties toegenomen.

Foto: Bhushan Raj Timla/Shuttershock

3. Zwitserland — Op basis van 'robuuste groei en werkgelegenheid, hoge gemiddelde levensstandaard en sterke betrokkenheid bij het milieu' scoort het rijke Alpenland hoog. Ook roemt het WEF de 'solidariteit van generatie tot generatie'.

Foto: Shutterstock

2. Luxemburg — Het piepkleine Luxemburg is een bekend kruispunt van commercie en financiële stromen en de overheid is er volgens WEF in geslaagd om het hele land te laten profiteren van die welvaart.

Foto: Sergey Novikov/Shutterstock

1. Noorwegen — Dit geavanceerde Scandinavische land is de winnaar omdat het de laatste jaren 'verbeteringen' doorvoerde. "Die laten zien dat het land succesvol is in het nastreven van solidair beleid in haar groeiproces."

Foto: Matt Munro/Lonely Planet