De werkgelegenheid in Nederland gaat waarschijnlijk harder vooruit dan eerder gedacht. Uitkeringsinstantie UWV heeft haar prognoses voor de banengroei maandag flink opgeschroefd.

Voor heel 2017 wordt nu gerekend op 183 duizend extra banen, oftewel zo’n 2,3 procent groei. In 2018 komen daar dan nog eens 150 duizend banen bij, een plus van 1,8 procent). Eerder ging het UWV nog uit van een toename van ruim 225.000 banen verspreid over deze twee jaar.

De arbeidsmarktdeskundigen baseren zich op recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dat instituut werd nog niet zo lang geleden een stuk enthousiaster over de economische vooruitzichten, nadat de economie in het tweede kwartaal aanzienlijk beter presteerde dan verwacht.

Grote regionale verschillen

Volgens het UWV komen er overal in Nederland meer banen bij, al zijn er wel grote regionale verschillen.

De hoogste banengroei wordt verwacht in en om Amsterdam: 32.700 in 2017 en 27.400 in 2018. De kleinste banengroei wordt verwacht voor de Achterhoek, maar ook daar is nog sprake van een toename met 1.600 banen in 2017 en 1.200 banen in 2018.

Een overzicht van de vijf grootste stijgers (groei in 2017 ten opzichte van 2016):

 

En dalers:

 

Met de aanhoudende groei van de economie neemt ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures weer toe. Bijvoorbeeld in de bouw en ICT is het voor bedrijven nu al erg lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. In de zorg ervaren werkgevers vooral problemen bij het werven van verpleegkundigen.

Daartegenover staat dat bepaalde groepen mensen nog altijd moeilijk aan de slag komen, zoals laagopgeleiden, 55-plussers en mensen die vanwege een arbeidsbeperking langs de kant staan. Dit geldt ook voor werkzoekenden met een specifiek beroep waar weinig vraag naar is, zoals administratief personeel.