Arbeidscontracten, regels voor pakketreizen, gasaansluitingen in de bouw.

Er verandert een hoop halverwege het jaar, traditioneel een moment waarop tal van nieuwe regels of tarieven ingaan.

Ook in 2018 staan per 1 juli veranderingen op stapel voor ondernemers. Bekijk het overzicht hieronder.

Arbowet werkgevers: basiscontract moet op orde zijn

In 2017 zijn wijzigingen in de Arbowet van kracht geworden, maar er geldt een overgangsregeling voor werkgevers tot 1 juli 2018. Vanaf die datum moeten zowel nieuwe als bestaande contracten van werknemers voldoen aan de nieuwe regels. Dit houdt in dat werkgevers een basiscontract moeten hebben afgesloten met een arbodienstverlener.

In dat basiscontract moet onder meer het ‘open spreekuur’ met de bedrijfsarts en de second opinion zijn opgenomen. Werknemers kunnen daar op kosten van de werkgever gebruik van maken. Ook moet de bedrijfsarts vrije toegang hebben tot de werkvloer en moet er een duidelijke klachtenprocedure zijn. Lees hier meer over de vernieuwde Arbowet.

Brutominimumloon gaat omhoog

Het brutominimumloon gaat omhoog met ruim 15 euro per maand op basis van een 40-urige werkweek. Per uur stijgt het minimumloon van 9,11 naar 9,20 euro. Voor werknemers onder de 22 jaar gelden andere tarieven.

Het is gebleken dat werkgevers niet altijd even consequent zijn met het doorvoeren van de wettelijke loonsverhoging. Die gaat in ieder geval gepaard met nieuwe rekenregels.

Lees ook op Business Insider

Bouw: verbod gasaansluiting nieuwbouw

De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen vervalt. Dit komt neer op een verbod op een gasaansluiting bij nieuwbouw, omdat netbeheerders alleen wettelijke taken mogen uitvoeren. Dit heeft alles te maken  met de ambitie van de overheid om Nederland in 2050 gasloos te laten zijn.

Reisorganisaties: uitgebreidere informatieplicht pakketreizen

Per 1 juli 2018 moeten reisaanbieders van ‘pakketreizen’ consumenten van meer informatie voorzien naar aanleiding van EU-regelgeving. Dit is van belang omdat consumenten die een pakketreis hebben geboekt, recht hebben op bepaalde zaken. Bijvoorbeeld op alternatief vervoer of restitutie van de reissom als de luchtvaartmaatschappij failliet gaat.

Een reis is een pakketreis als deze minimaal 24 uur duurt of minimaal één overnachting bevat. Er moeten minimaal twee ‘reisdiensten’ in zitten, bijvoorbeeld een hotelovernachting en een excursie. Het maakt niet uit of dezelfde aanbieder de diensten los aanbiedt of in een pakket.

Eén van de toevoegingen aan de informatieplicht is dat aanbieders de kenmerken van een bestemming of dienst moeten beschrijven voor het boeken. Daarmee lijkt er weinig aan de hand, maar de nieuwe regels zijn ingewikkelder dan lijkt.

Online reisagenten (OTA’s)

Online reisagenten (OTA’s) kunnen plots aanbieder van een pakketreis worden als een consument twee diensten van twee verschillende leveranciers in één winkelmandje van de OTA gooit. In dit geval geldt voor de OTA de garantieregeling die bij een pakketreis hoort, schetst branchevereniging ANVR in Emerce.

Daarnaast is er nog een soort vorm die tussen losse reis en pakketreis in ligt: het gekoppelde reisarrangement (GRA). In dit geval koopt de consument losse reisdiensten binnen 24 uur of in één bezoek bij verschillende aanbieders die een vorm van samenwerking hebben.

Denk aan een hotel dat de klant heeft geboekt naar aanleiding van een advertentie die op de site is verschenen nadat hij al een vliegticket heeft gekocht.

Gekoppelde reis kan pakketreis worden

Volgens de uitgebreidere informatieplicht moet de consument op de hoogte gebracht worden van het feit dat hij een gekoppeld reisarrangement heeft geboekt. Doet geen van de reisaanbieders dat, dan wordt een gekoppeld reisarrangement automatisch een pakketreis en is de aanbieder waarbij de consument het eerst heeft geboekt verantwoordelijk voor de garantieregeling die bij de pakketreis hoort.

Het is niet duidelijk hoe je er als reisaanbieder achter moet komen dat een consument een aantal uur na de boeking elders nog een dienst heeft aangeschaft

En het is dus een heel gedoe om uit te vogelen wat je als reisaanbieder nu eigenlijk aanbiedt: een losse reis, een gekoppeld reisarrangement of een pakketreis. Daarom heeft de overheid dit schema (pdf) opgesteld. Lees hier de regels na bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Kinderopvangorganisaties: inschrijving personenregister

Gastouderbureaus, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang (bso’s) moeten vanaf 1 juli de gegevens van hun personeelsleden met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Het burgerservicenummer (BSN) van die personeelsleden wordt bewaard zodat de GGD die de kinderopvang inspecteert, de gegevens kan opvragen en eventueel kan koppelen aan andere data.

Per 1 juli geldt ook dat alleen bepaalde VOG’s in aanmerking komen voor inschrijving in het personenregister voor kinderopvang. Dit komt erop neer dat een beperktere groep in de kinderopvang kan werken, aangezien inschrijving in het personenregister verplicht is.

Boerenbedrijf: pachtprijzen

Voor landbouw wordt soms grond gehuurd waarvoor de huurder (pachter) en de grondeigenaar (verpachter) een overeenkomst aangaan. Voor de pacht gelden maximale prijzen die wettelijk worden bepaald.

Per 1 juli 2018 gelden nieuwe pachtnormen voor de landbouw. Dit betekent dat de maximaal toelaatbare pachtprijzen omlaag gaan. Lees hier meer.

LEES OOK: Dit verandert er voor je portemonnee per 1 juli 2018 – stroom en gas duurder, gratis gesprek bedrijfsarts