De Paradise Papers hebben de aandacht weer even gevestigd op het gemak waarmee multinationals zoals Apple en Nike hun geld over de wereld schuiven, om zo min mogelijk belasting te betalen.

Maar hoe groot is het verlies aan belastinginkomsten voor overheden als gevolg van fiscale trucs? Die vraag valt niet precies te beantwoorden, maar er is wel uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Onderstaande grafiek, samengesteld door databureau Statista voor Business Insider Nederland, geeft de resultaten voor enkele landen uit een studie van maart dit jaar.

Zoals te zien is komt het bedrag aan gederfde belastinginkomsten voor Nederland neer op ongeveer 1 miljard dollar per jaar, omgerekend zo’n 850 miljoen euro.

Om deze cijfers te kunnen duiden, is nog wel wat uitleg nodig. Zo hebben de auteurs van de studie gebruik gemaakt van twee databases voor hun schattingen. De cijfers in de grafiek geven de uitslagen voor de dataset met de laagste schattingen.

Voor de Verenigde Staten ligt de hogere schatting bijvoorbeeld op een belastingderving van 277 miljard dollar per jaar in plaats van 188 miljard dollar. Voor Nederland komt de hogere schatting uit op 1,53 miljard dollar per jaar (dus pakweg 50 procent méér dan de lagere schatting van 1 miljard dollar per jaar).

Als je de absolute bedragen afzet tegen het nationaal inkomen van een land, dan zijn er ook duidelijke verschillen. Zo komt een belastingderving van 1 miljard dollar (850 miljoen euro) voor Nederland neer op 0,13 procent van het nationaal inkomen. Dat is een stuk lager dan het vergelijkbare cijfer voor de VS: een inkomstenverlies van 1,13 procent van het nationaal inkomen.

Dit verschil is niet zo vreemd, als je bedenkt dat Nederland weliswaar bekend staat als een belangrijke draaischijf voor internationale belastingconstructies, maar dat het hierbij vooral gaat om buitenlandse multinationals die Nederland als tussenstation gebruiken. In die zin faciliteert Nederland het belastingverlies van andere overheden.

LEES OOK Bang dat Shell, Unilever en Philips weglopen, als de dividendbelasting wordt afgeschaft? Ze zijn minder belangrijk voor de werkgelegenheid dan vroeger