Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een “grondwettelijke uitkering” van 902.000 euro. Dat is 14.000 euro meer dan dit jaar, ofwel een stijging van 1,6 procent.

Dat blijkt dinsdag uit de begroting van ‘De Koning’, die is opgenomen in de Miljoenennota (pdf).

Ook de uitkering van koningin Máxima stijgt , met 6.000 euro naar 358.000 euro. Prinses Beatrix ontvangt volgend jaar een salaris van 510.000 euro. Dat is een toename van 8.000 euro.

De stijging lag in de lijn der verwachtingen, omdat de drie trendvolger zijn van de ambtenaren, met name van de vicepresident van de Raad van State.

Onkostenvergoeding

De drie leden van het Koninklijk Huis krijgen naast hun uitkering ook een onkostenvergoeding, waarvan ze bijvoorbeeld hun meest directe medewerkers moeten betalen. Willem-Alexander krijgt hiervoor 4,75 miljoen euro. Máxima en Beatrix moeten het doen met respectievelijk 618.000 euro en 1,5 miljoen euro aan onkostenvergoeding.

Het koningshuis staat in totaal voor 42,3 miljoen euro in de boeken. Dat is 900 duizend euro meer dan dit jaar.

Functionele uitgaven

Voor ‘functionele uitgaven’ is ruim 27 miljoen euro bestemd. Daaronder vallen bijvoorbeeld personeelskosten, het gebruik van het regeringsvliegtuig, het rijtuigenpark, belkosten, faunabeheer en verwarming en verlichting van de paleizen.

Voor zaken als de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Koning (dat onder meer het contact tussen het staatshoofd en de regering onderhoudt) is 5,8 miljoen euro begroot.

Wat levert koningshuis op?

De eeuwige vraag is of de kosten van het koningshuis opweegt tegen de voordelen. Ja, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix ontvangen een flinke uitkering en hoeven daarover geen loon- en inkomstenbelasting te betalen. Maar daar staat tegenover dat de koning op buitenlandse handelsmissies mogelijk deuren kan openen die anders gesloten blijven.

Uit een onderzoek van Regioplan uit 2011 naar de effecten van economische missies, blijkt dat ruim de helft van de deelnemende bedrijven aangeeft economisch voordeel uit de deelname te hebben behaald. Van de ondervraagde bedrijven die de missie succesvol achtten, geeft ruim twee derde aan dit te danken te hebben aan de contacten van Nederlandse bewindspersonen. De rol van het Koninklijk Huis wordt niet gespecificeerd.

Professor macro-economie Harry van Dalen van de universiteit van Tilburg becijferde een aantal jaar geleden dat een monarchie de economie stimuleert met jaarlijks 1 procent groei. Het koningshuis levert volgens hem de Nederlandse economie jaarlijks 4 tot 5 miljard euro op.

LEES OOK: Zo zag de koninklijke familie eruit in het jaar dat jij geboren werd