Het smelten van het Noordpoolijs opent een kortere zeeroute naar Azië. Nederland kan daar, met de Rotterdamse haven, fors van profiteren.

Dat blijkt uit een dinsdag door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerde studie.

Het smelten van het ijs op de Noordpool maakt gebruik van de noordelijke zeeroute tussen het noordoosten van Azië en Noordwest-Europa commercieel levensvatbaar. Het betekent een verkorting van de handelsroute van de scheepvaart met een derde.

Momenteel gebruikt de scheepvaart een zuidelijke zeeroute die onder andere via het Suezkanaal loopt. Het planbureau onderzoekt onder meer met experts van de universiteit van Bern wat de gevolgen van de nieuwe route zijn. Het CPB spreekt van een ,,economische schok” door het gebruik van de noordelijke route omdat wereldwijd verschuivingen zullen plaatsvinden van inkomen en welvaart van de betrokken landen. De effecten omvatten een substantiële verschuiving van de bilaterale handelsstromen tussen Azië en Europa, aldus het CPB.

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de Noordelijke zeeroute (NSR) en de Zuidelijke zeeroute (SSR) voor Nederland en zijn belangrijkste handelspartners. Te zien valt dat op de route naar China bijvoorbeeld een verkorting van 23 procent gerealiseerd kan worden vanuit Nederland.

(klik voor uitvergroting)

poolroutes

Het planbureau meent dat de opening van de noordelijke zeeroute voor Nederland van bijzonder belang is gezien de strategische ligging van de Rotterdamse haven. De omvang van de handel via Rotterdam met de landen in Noordoost-Azië zou namelijk aanzienlijk toenemen.

Dat valt bijvoorbeeld te zien in de onderstaande tabel. Daarin valt te af te lezen dat de Nederlandse handel met landen in Noordoost-Azië met ruim 10 procent kan groeien. Dat geldt overigens ook voor Duitsland, zodat er indirect nog een extra gunstig effect is voor Nederland, waar veel bedrijven zitten die toeleverancier zijn van de Duitse industrie.

(klik voor uitvergroting)

handel noordpool

De Rotterdamse haven zou door de omleiding van de handel namelijk kunnen dienen als een knooppunt ,,van nieuwe wereldwijde waardeketens”, schrijft het CPB. De noordelijke route zal ook een toenemende politieke belangstelling voor de Noordpool betekenen, alsmede groeiende milieudruk op dit deel van de wereld.

bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl