Hogere rente, hogere belastingdruk en strengere huurregels: vastgoed raakt uit de gratie. Dat is niet altijd terecht, alleen is het meer dan voorheen zaak om selectief te zijn.

Is vastgoed niet langer interessant als belegging? Je zou het haast denken, gezien de berichten over vastgoedbeleggers die hun bezittingen te koop zetten. “De verkoopgolf van huurwoningen lijkt begonnen”, kopte het FD eind maart.

Toch kan onroerend goed nog steeds een aantrekkelijke manier zijn om een stabiel rendement te behalen. Sterker, vastgoed is misschien wel aantrekkelijker dan het lange tijd is geweest. Dat komt door de inflatiegolf die sinds ruim een jaar over ons heen spoelt. Voor aandelen- en vooral obligatiebeleggers is inflatie funest. Maar vastgoedbeleggers hebben er weinig last van en kunnen er zelfs voordeel bij hebben, omdat de huren vaak zijn geïndexeerd met de inflatie. Dat is in zekere zin het geheime wapen van vastgoed.

Vastgoed beschermt tegen inflatie

Jarenlang dachten beleggers dat inflatie irrelevant was geworden, maar de sterk gestegen prijzen na de Russische inval in Oekraïne hebben iedereen weer wakker geschud. Vastgoed is op zich al een aantrekkelijke beleggingscategorie, maar vanwege deze bescherming tegen inflatie zou vastgoed een belangrijk onderdeel in elke breed gespreide beleggingsportefeuille moeten zijn.

Als vastgoed zo aantrekkelijk is, waarom willen veel beleggers dan van hun vastgoed af?

De prijzen van vastgoed staan, net zoals de prijzen van andere beleggingen, in heel Europa onder druk sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. In Nederland spelen nog wat specifieke zaken. Zo nam de belastingdruk in box 3 op verhuurde woningen flink toe, omdat de zogenaamde leegwaarderatio, waardoor verhuurd vastgoed relatief laag werd belast, in 2023 sterk is versoberd. De sterk gestegen rente maakt beleggen met geleend geld, wat veel vastgoedbeleggers doen, duurder. Verder worden tijdelijke contracten voor particuliere huurders binnenkort afgeschaft en vanaf 2024 worden nog meer huren gereguleerd – lees: gemaximeerd. Al met al geen reden voor vastgoedbeleggers om te juichen.

Tenminste, als het gaat om beleggers in woningen. De dynamiek van commercieel vastgoed, zoals kantoren, hotels en logistieke centra is een heel andere. Daar spelen de meeste bovengenoemde zaken niet of in mindere mate. Wie in commercieel vastgoed wil beleggen, is alleen al vanwege de omvang van een gemiddeld kantoor of hotel al snel aangewezen op een vastgoedfonds. Zoals de fondsen van CORUM Investments, dat in 17 landen in Europa in vastgoed belegt.

CORUM Investments zit niet in woningen, maar bezit alleen commercieel vastgoed, zoals kantoren, logistiek, hotels en winkels. De huren worden bepaald door vraag en aanbod en niet door zaken als huurbescherming, huurregulering en andere politieke besluiten waarop je als belegger geen vat hebt.

Risicospreiding

Verder spreidt CORUM zijn beleggingen heel breed, en daarmee het risico. CORUM bezit wereldwijd momenteel 225 panden met daarin ruim 500 huurders. Door de aanwezigheid in verschillende vastgoedmarkten en sectoren heeft het nauwelijks gevolgen voor het totale rendement als één huurder in gebreke blijft of vertrekt. Van de sterk gestegen rente heeft CORUM weinig last, omdat de fondsbeheerder nauwelijks geld heeft geleend.

Elke maand dividend

CORUM mikt duidelijk op beleggers die graag de keuze hebben om hun inkomsten maandelijks te ontvangen of dit te herbeleggen, want beide fondsen bieden deze optie. Ook om periodiek en geautomatiseerd een nieuwe investering te doen overigens. Daarmee is het bij uitstek een geschikte belegging voor wie hecht aan regelmaat, voorspelbaarheid en stabiliteit.

Geen veredelde spaarrekening

Natuurlijk is een belegging in vastgoed geen veredelde spaarrekening, Aan beleggen zitten altijd risico’s. De waarde van de beleggingen kan dalen en in een recessie staan de huren van nieuwe huurcontracten onder druk. Maar op lange termijn is vastgoed een solide belegging. CORUM zelf raadt beleggers aan om CORUM-fondsen minimaal tien jaar vast te houden. Elk vastgoedfonds is gebaat bij beleggers die er voor de lange termijn in zitten en kan hijgerige speculanten missen als kiespijn. Dan namelijk zou het fonds gedwongen kunnen zijn om beleggingen te verkopen om uitstappers te kunnen betalen.

Ruim 11% rendement

Uiteindelijk is het beste bewijs van een goede belegging een goed rendement. In 2022, voor de meeste beleggers een rampjaar, behaalde CORUM Origin een bruto totaal rendement van ruim 11%1. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaarlijkse streefrendement van 6%, dat CORUM Origin elk jaar sinds de oprichting in 2012 heeft behaald. Het andere hier verkrijgbare fonds, CORUM XL, behaalde vorig jaar ruim 9% rendement1, terwijl het jaarlijkse streefrendement 5% is.

Meer weten over beleggen in vastgoed? Download dan de brochure.

1. Bruto totaal rendement: het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, oftewel 0,94% voor CORUM Origin en 0,12% voor CORUM XL in 2022), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N.

De producten die CORUM aanbiedt, zijn langetermijnbeleggingen die geen rendementsgarantie bieden en een risico op kapitaal- en liquiditeitsverlies inhouden. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten, de financiële markten en de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.