Wie vijftig jaar geleden, op 1 januari 1966, 1 dollar investeerde in de S&P 500-index, zou eind 2015 ruim 100 dollar hebben. Maar wat zegt dat over de toekomst?

China, de olieprijs en de lage rente. Het zijn onderwerpen die veel korte-termijnbeleggers buikpijn bezorgen. Voor wie zenuwachtig wordt van dagkoersen op de beurs, kan het kalmerend werken om ook eens naar de zeer lange termijn te kijken.

Beleggerssite The Motley Fool becijferde wat een doorsnee aandelenbelegging de afgelopen vijftig jaar op zou hebben geleverd.

Een belegging van 1 dollar op 1 januari 1966 in de S&P 500-index zou op 31 december 2015 102,17 dollar waard zijn geweest. De voorwaarde daarvoor is wel dat je al het dividend hebt geherinvesteerd en geen kosten hebt gemaakt.

Het lijkt een goed resultaat, schrijft The Motley Fool, maar het is eigenlijk minder dan de bredere historische gemiddelden. Wie volgens dezelfde berekening namelijk 1 dollar belegde van 1916 tot 1965 kreeg er namelijk 138,16 dollar voor terug.

The Motley Fool corrigeert die cijfers voor de inflatie en dan blijkt dat de verschillen tussen de twee perioden veel groter worden. De 102,17 dollar (1966-2015) wordt, rekening houdend met het koopkrachtverlies van geld, 13,74 dollar. En 138,16 dollar (1916-1965) wordt 44,75 dollar.

Hetzelfde verschil is te zien als je het gemiddelde jaarlijkse rendement over de twee perioden van 50 jaar neemt. Tussen 1966 en 2015 was dat 9,7 procent en tussen 1916 en 1965 10,4 procent. Gecorrigeerd voor inflatie werd dat respectievelijk 5,4 procent en 7,9 procent.

Wat brengt de toekomst?

Bill Barker van The Motley Fool vraagt zich af wat voor indicatie deze cijfers geven voor de toekomst. Hij concludeert in elk geval dat investeerders het acceptabel doen als zij, gelijk aan de afgelopen vijftig jaar, een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 5,5 procent halen.

Het is volgens Barker in elk geval goed om in het hoofd te houden dat een slechte start van een lange beleggingsperiode niet alles zegt. In de cyclus 1966-2015 waren de resultaten in de eerste vijftien jaar niet erg goed, terwijl zeventien van de achttien volgende jaren positieve resultaten lieten zien.

De rendementen op zeer lange termijn blijven er dus positief uitzien, schrijft Barker. Maar het is volgens hem onvermijdelijk dat er op die lange termijn ook korte periodes met een laag of negatief rendement tussen zitten.

Komende twintig jaar minder

Volgens een onderzoek van consultancybureau McKinsey moeten beleggers de komende twintig jaar in elk geval een stuk minder opbrengst verwachten dan de afgelopen dertig jaar. Dat schrijft Business Insider.

Het bureau keek naar twee scenario's: in het eerste handhaaft de huidige langzame groei zich, in de tweede is er sprake van snellere groei. In beide gevallen zouden de beleggingsopbrengsten de komende twintig jaar minder zijn dan in de afgelopen dertig.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl