Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden voor ondernemers om leningen af te sluiten bij niet-bancaire partijen, ook wel direct lending genoemd.

Afhankelijk van het doel van de lening, zoals investeren voor de lange termijn of extra werkkapitaal, zijn er verschillende vormen van direct lending.

De Stichting MKB Financiering legt uit waar je op moet letten als je overweegt een lening af te sluiten via direct lending.

ANALYSE – Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair.

In deze bijdrage gaan we in op de vraag voor welk soort investering direct lending geschikt is, welke bedragen je kunt lenen en hoe de financiering en beoordeling plaats vinden. Ook kijken we naar de specifieke kenmerken van direct lending.


Voor welke soort investering is financiering via direct lending geschikt?

Investeringsplannen? Geld nodig voor bedrijfsuitrusting? Verbouwingsplannen? Extra werkkapitaal nodig voor inkoop en verdere groei? Behoefte aan vermogensversterking? Of overnameplannen? Direct lending is geschikt voor al deze investeringen.

Veel aanbieders hebben echter één specialisatie. De één richt zich meer op groei en werkkapitaal, de ander op materiële vaste activa van een onderneming, zoals machines en gebouwen. Dus de aard van de financieringsbehoefte bepaalt mede welke verstrekker bij jou past.


Welke bedragen kun je via direct lending lenen?

Elke geldverstrekker hanteert een eigen bandbreedte voor de hoogte van de financiering. Waar de één leningen verstrekt tot 250.000 euro, start een ander vanaf 1 miljoen euro.

Met andere woorden: ook voor de hoogte van bedragen geldt dat direct lending breed toepasbaar is. Van het aanbod ligt 95 procent in de range van enkele tienduizenden euro’s tot circa 10 miljoen euro.


Hoe vraag je financiering aan en hoe vindt de beoordeling en afhandeling plaats?

Alle verstrekkers zijn bereikbaar via het internet. Direct lending-partijen nodigen de kredietvrager uit om een online vragenlijst in te vullen en deze aan te vullen met het uploaden van specifieke documenten. De geldverstrekker geeft op haar website aan wat de vervolgprocedure is.

Bij financieringsbedragen onder de 500.000 euro vindt veelal de volledige beoordeling plaats op basis van de online verstrekte gegevens en heeft de aanvrager binnen 1 à 2 dagen definitief uitsluitsel.

Bij de grotere financieringen kan het proces meer individueel en persoonlijk zijn. Dan heeft de ondernemer de gelegenheid zijn plannen in een persoonlijk gesprek toe te lichten. De doorlooptijd van de financieringsaanvraag vergt dan extra tijd. De beoordeling en het financieringsarrangement zijn in deze situatie meer maatwerk.

Wat zijn de specifieke kenmerken van direct lending?

Hieronder behandelen we puntsgewijs zes kenmerken die typisch bij direct lending horen:

 • Non-bancair
  Direct lending is een financieringsvorm zonder betrokkenheid van een bank.
 • 1 loket
  De presentie van een direct lender in de markt is via een fonds of platform. Bij dat loket kan de ondernemer die financiering zoekt terecht. De individuele klant merkt niet dat achter dat loket de funding van de direct lender zelf plaatsvindt door meerdere institutionele beleggers en investeerders. Voor hen is direct lending een beleggingsproduct.
 • Niche-spelers / Partiële financiering
  Het aantal aanbieders is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name heeft dit geleid tot nieuwe spelers die zich op een specifieke niche in de markt richten. Bijvoorbeeld: werkkapitaalfinanciering tot 250.000 euro, groeifinanciering door middel van een langlopende blanco lening, overbruggingsfinanciering op onroerend goed, et cetera. Niche spelers opereren op hun specifieke terrein veelal snel en ruimhartig.
 • Doorlooptijd
  Met name de nichespelers werken snel. Als beoordeling van een financieringsaanvraag plaatsvindt op basis van algoritmen krijgt de aanvrager binnen 24 uur uitsluitsel. Maar ook wanneer beoordeling anderszins plaatsvindt is de doorlooptijd bij de nichespelers kort (enkele dagen).
  De aanvraagprocedure bij direct lenders die breder opereren en (nagenoeg) de volledige bedrijfsfinanciering van een onderneming verstrekken vergt meer tijd. Bij deze verstrekkers is de procedure maatwerk en vinden er ook gesprekken plaats tussen geldverstrekker en ondernemer. De doorlooptijd wordt dan mede beïnvloed door de voorbereiding van en informatievoorziening door de ondernemer. Dan helpt het als deze zich laat begeleiden door een gespecialiseerde financieringsadviseur
 • Vaste lening
  De financiering wordt doorgaans verstrekt in de vorm van een vaste lening, met vooraf afgesproken looptijd, aflossingsschema en rente.
 • Zekerheden
  Ook hier zie je verschillend beleid bij verschillende verstrekkers. Een aantal financiers verstrekt bewust blanco leningen, zonder zekerheden. Dat is gemakkelijk en vereist nauwelijks afstemming met andere financiers. Blanco financieringen zijn hoger geprijsd dan leningen met zekerheden. Er zijn ook direct lenders die wel werken met zekerheden. Waar nodig gaat dit in overleg andere financiers (veelal de bank). Banken raken gewend aan de nieuwe financiers. Maar de samenwerking op het terrein van (verdeling van) zekerheden kan nog wel verbeteren. Dit is één van de aandachtspunten van Stichting MKB Financiering.

Dit blog vercheen oorspronkelijk hier en hier op de site van de Stichting MKB Financiering. Stichting MKB Financiering (SMF) is een onafhankelijke organisatie opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de non-bancaire financieringssector in Nederland. SMF wil zo voor ondernemers de toegang tot klantgerichte en passende financiering verbeteren.