Het kabinet hoeft geen tegenvallers meer weg te werken op de lopende begroting van dit jaar. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad.

Zijn najaarsnota laat zelfs een aantal meevallers zien, onder meer bij de Nederlandse afdrachten van douaneontvangsten aan de Europese Unie. Een aantal departementen geeft ook minder uit dan begroot. Die meevallers zijn nodig om de 650 miljoen euro extra voor onderwijs te financieren, die het kabinet in oktober afsprak met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Dat bedrag wordt nog dit jaar besteed aan onderwijs. Zijn die meevallers niet genoeg om de 650 miljoen te dekken, dan loopt het begrotingstekort met het ontbrekende bedrag op.

Binnen de belasting- en premieontvangsten is sprake van mee- en tegenvallers die elkaar opheffen. Een meevaller is er bij de loon- en inkomensheffing (300 miljoen), een tegenvaller bij de omzetbelasting (400 miljoen).

Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 3,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), gelijk aan de raming bij Prinsjesdag. De staatsschuld komt uit op 74,8 procent, ietsje lager dan waar het kabinet in september van uit ging, maar wel fors hoger dan bij het aantreden van het kabinet werd verwacht. Toen werd uitgegaan van 70,3 procent.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl