De “vervelende” maatregelen die zijn genomen voor economisch herstel, werpen nu hun vruchten af, aldus minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in reactie op de nieuwste CPB-cijfers.

Volgens nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau trekt de groei in ons land verder aan: tot 1,7 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar. Onze economie heeft dan een omvang van 690 miljard euro.

Dijsselbloem is “heel tevreden”. Hij noemde voorstellen van D66 en CDA om nog eens 13 miljard euro te bezuinigen “onzinnig” en “onnodig”.

Een dergelijke bezuiniging zou het consumentenvertrouwen en de koopkracht van grote groepen schaden. “Dan ga je de economie weer afremmen.” De ruimte die we zien verschijnen in deze cijfers, kan worden gebruikt voor de verlaging van de belasting op arbeid die in het nieuwe belastingplan is voorzien, aldus de minister.

Goedkopere euro en olie

De positieve cijfers komen natuurlijk ook door de goedkopere euro en olie, maar dat hebben andere landen ook, aldus Dijsselbloem. Het herstel komt dus ook door de maatregelen van het kabinet. “Het is altijd een combinatie.”

Maar Nederland zit nu weer in de kopgroep, waar ons land enkele jaren geleden nog "onderaan bungelde", zei de minister. Het is nog wel precair allemaal en het herstel van de werkgelegenheid gaat hem nog veel te traag. Daarom ook moeten we vasthouden aan de vaste lijn van gestaag herstel, vindt de bewindsman.

Herstel arbeidsmarkt

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in een reactie op de CPB-cijfers: "De opgaande lijn betekent dat we juist nu geen nieuwe onzekerheden moeten creëren. Maar volop doorgaan met onze koers om te werken aan verder herstel en meer werkgelegenheid."

Ook minister Henk Kamp (Economische Zaken) vindt het zaak de ingezette "stijgende lijn vast te houden, zodat ondernemers kunnen zorgen voor extra omzet en werkgelegenheid en steeds meer mensen aan de slag kunnen". De CPB-cijfers laten hem zien dat de economische groei doorzet en breder wordt gedragen. "Bedrijven investeren meer, de export blijft toenemen en ook consumentenbestedingen leveren een steeds grotere bijdrage aan de groei."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl