Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem hoopt volgend jaar in een veel vroeger stadium de begroting voor het jaar erna rond te hebben. “Maar of het weer business as usual wordt, kan ik niet beloven.”

Dat zei hij donderdag aan het begin van de algemene financiële beschouwingen.

Het ligt voor de hand dat de partijen waar het kabinet nu zaken mee doet ook dan nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de begroting 2014 en de voorbereiding van de begroting 2015. Maar dat is geen “exclusief gezelschap”, ook andere oppositiepartijen zullen welkom zijn mee te denken.

Het proces dat uiteindelijk leidde tot een akkoord tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de begroting voor volgend jaar, was een “wonderlijk” proces “met veel ups en downs maar met een goed resultaat”, aldus Dijsselbloem.

Uitgaven aan sociale zekerheid

Dijsselbloem beaamde op vragen van het CDA dat besloten is het financieel kader voor de uitgaven aan sociale zekerheid op te rekken, maar dat het totale kader van de overheidsuitgaven niet omhoog is gegaan.

Het kabinet moest dit doen, omdat het anders had moeten bezuinigen op de WW-uitkeringen en dat wilde het niet. De extra kosten voor WW worden betaald uit meevallers in de zorg.

Mochten de uitgaven aan WW-uitkeringen de komende tijd meevallen als de werkloosheid gaat dalen, dan is het niet zo dat het ministerie van Sociale Zaken dat geld kan uitgeven. Het gaat dan terug naar de 'algemene middelen' van de staatskas. "Het is niet zo dat Sociale Zaken dan ineens een grotere buffer heeft en kan kijken waar het het geld aan kan besteden."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl