Een ruwe zee vraagt om een wendbaar schip. En corona heeft de zee helaas erg ruw gemaakt: 1 op de 16 mkb-bedrijven riskeert de komende 18 maanden het faillissement. Wie weinig financiële reserves heeft, krijgt het knap lastig.

Digitaal werken verdient daarom de aandacht van het mkb. Want digitaliseren zorgt voor meer flexibiliteit, structuur en overzicht, met sterke winsten qua efficiëntie, professionaliteit en klantgerichtheid. Daarmee kunnen ondernemers het verschil gaan maken en de weg naar herstel inslaan.

Digitaliseren is altijd slim. Zeker nu.

Digitaliseren is gelukkiger makkelijker dan je denkt en lonender dan je durft hopen. Dat vindt ook de EU: met initiatieven als de European Digital Single Market is de EU al jaren bezig digitaal ondernemen te stimuleren.

Dit zijn de voornaamste redenen:

 • De klant was al digitaal en veeleisend, en nu nog meer dan ooit
 • De concurrentie zit ook op de digitale trein
 • Teams moeten op afstand kunnen samenwerken
 • Ondernemers en managers moeten op afstand leidinggeven

Digitaliseren hoog op de mkb-agenda

Sinds het begin van de coronacrisis staat digitalisering hoog op de agenda. Er is zowel vraag als aanbod, wat bijvoorbeeld MKB Digital Workspace bewijst: zij koppelden al in april 2020 tech-studenten aan mkb-ondernemers, om hen te ondersteunen bij hun digitale stappen.

In maart 2020 en augustus 2020 voerde Kantar twee flitspeilingen uit bij het mkb, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Daaruit bleek dat digitalisering wordt geassocieerd met online werken via de computer en de omslag van werken op papier naar digitaal werken. Ondernemers gaan het snelst hun administratie digitaliseren, wat ze ook als het sterkste voordeel van digitaal werken beschouwen. Daarnaast gebruiken ondernemers digitalisering voornamelijk om data op te slaan en interne processen te optimaliseren.

Obstakels voor digitaliseren

Covid-19 leek de digitalisering van het mkb in de hand te werken: Videobellen werd het Nieuwe Normaal en ondernemers deden er alles aan om thuiswerken efficiënt te maken en werknemers online met elkaar te verbinden.

Sortlist voerde een onderzoek uit bij 500 Europese bedrijven en wat blijkt? Het merendeel geeft aan dat de coronacrisis de digitalisering van hun bedrijf juist vertraagt. Gebrek aan budget is de voornaamste reden (1 op 3) en gebrek aan kennis speelt ook mee (13%).

In de studie van Sortlist geven vooral de digitale economieën aan dat de coronacrisis de digitalisering heeft onderbroken. Met andere woorden: wie met een voorsprong begon, ziet die nu afnemen. Dat is jammer. Zo zegt slechts 27% in Nederland al genoeg digitale technologie te hebben geïntegreerd om de crisis te overleven.

Het zou jammer zijn als die zorgvuldig opgebouwde voorsprong verloren gaat. Zeker omdat digitalisering net de kwalijke gevolgen van corona kan tegengaan.

Meer dan papier vervangen

Lijkt digitaliseren voor jouw bedrijf momenteel lastig? Bedenk dan dat je op heel wat bedrijfsniveaus kan digitaliseren, ongeacht de sector waarin je werkt en je hoeft ook niet alles tegelijk te doen.

De omslag van papier naar digitaal haalden we eerder al aan. Maar digitaliseren draait om veel meer. Drie kernwoorden zijn belangrijk: centraliseren, automatiseren en data laten stromen.

Voor elk bedrijf is er een digitaal begin. Van makkelijke digitale oplossingen tot complete work management tools en van noodzakelijke digitaliseringen zoals klantbeheer en samenwerken op afstand tot het volledig plannen en managen van meerdere projecten. Want de digitale versnelling wordt de komende tijd een digitale vloedgolf. Europa rekent op krachtige digitale transformatie, onder andere qua bedrijfstechnologie, om het economische herstelplan na corona te trekken.

Vooral bedrijven die op groei blijven mikken, doen er goed aan om te verkennen op welk vlak zij een winst in efficiëntie, productiviteit, klantgerichtheid en samenwerking kunnen boeken.

Ruwweg zijn dit de digitale stappen die je kan doorlopen:

 • Papierwerk en financiële administratie
 • De gegevens van je contacten en klanten
 • Je verkoop, van prospect tot offerte & opvolging
 • Interne communicatie & samenwerking
 • Je betaalprocessen
 • Inzicht in je cijfers en bedrijfsresultaten

Vooral die laatste schreeuwt om extra aandacht in tijden als deze.

Betere beslissingen in een toekomstgericht bedrijf

Data moet stromen. Ook binnen het mkb. De juiste klantgegevens belanden op een offerte, gepresteerde uren op een factuur, en zo draait jouw bedrijf lekker soepel en gestroomlijnd. Bijna als vanzelf.

Maar waarom daar stoppen? Een bedrijf runnen draait tenslotte om meer dan het operationele. Als bedrijfsleider neem je strategische beslissingen. Wat als die door data waren gedreven? Je hoeft bovendien geen data-analist te zijn om uit je eigen data te leren.

Kijken naar je eigen data levert inzichten op zoals:

 • De status van je cashflow op elk moment
 • De waarde van je uitstaande facturen
 • Een voorspelling van je inkomsten
 • Je klanten die het meest opleveren
 • Kanalen die de beste klanten binnenbrengen
 • Projecten of opdrachten waar je de meeste winst op maakt
 • De prestaties van je medewerkers of je team
 • De fase in je verkoopproces waar het vaak misloopt

Overwinnen en overwinteren met work management software

Tom Schreurs, Dutchcowboys: “Met work management software ga je een stuk professioneler te werk. Er is één centrale hub voor alle informatie. Zo kunnen we als team nauw samenwerken. Ook op afstand. Het systeem gaat vóór je werken. En als jij niet continu alle nieuwe informatie zelf hoeft te verwerken, kun je je focussen op je core business. Dat wil toch iedere ondernemer?!”

En dat is precies wat ondernemers en hun teams in het mkb nu nodig hebben. De data binnen jouw bedrijf kan een enorme rol spelen in het nemen van slimme zakelijke beslissingen. Facebook kan beter advertenties verkopen doordat het weet wat zijn gebruikers leuk vinden. Kleine ondernemers kunnen data gebruiken om hun financiën te optimaliseren, klanten beter te dienen en hun aanbod beter op hen af te stemmen.

De toekomst is op dit moment economisch onvoorspelbaar en risicovol. Inzichten uit data kunnen straks zomaar het verschil maken. Een aantal ondernemingen zullen het niet halen, anderen zullen overwinteren of zelfs groeien. Wie digitaal bewapend is, geeft zichzelf de beste kansen.

Slim digitaliseren doe je met de work management software van Teamleader. En dat geldt voor ieder mkb-bedrijf: van bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven tot consultancy- en adviesbureaus.