Het gebrek aan geschikt personeel in sectoren als de ict, de bouw, de zorg, natuurbeheer en het onderwijs blijft “tot 2022 minstens zo erg als nu”, verwacht Didier Fouarge, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht.

Maandag presenteert hij zijn prognoses voor de komende vijf jaar. 2,1 miljoen arbeidsplaatsen komen vrij door groei van bedrijven of doordat werkenden (tijdelijk) stoppen, of pensioneren. 1,9 miljoen mensen gaan op zoek naar een baan.

De totale arbeidsmarkt groeit met 1 procent per jaar. Voor de zorg is dat 3,1 procent. Dat komt neer op 285.000 extra banen.

(Klik voor uitvergroting)

Pas afgestudeerden

Een andere conclusie uit de prognose van Fouarge is dat de baankans van pas afgestudeerden stijgt ten opzichte van de prognose in 2015 van ‘redelijk’ naar ‘goed’. Geen enkele studie biedt ‘slechte’ baankansen. In tegenstelling tot 2015.

Hoogopgeleiden (hbo en universitair) hebben de beste papieren om aan werk te komen.

Sectoren

Maar de verschillen tussen sectoren zijn, zoals altijd, groot. De vraag naar technici, vooral op mbo niveau, blijft hoog. De vooruitzichten voor communicatiespecialisten, economen en hotelmanagers zijn ‘somber’.

Lees ook op Business Insider

Vooral de groei in de bouw voedt de vraag naar technisch geschoold personeel. Ondanks de groeiende toestroom van gediplomeerden, blijft het aanbod achter. ,,Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek”, aldus Fouarge.

In de gezondheidszorg worden op alle niveaus problemen verwacht in de personeelsvoorziening, mede door de stijging van de zorguitgaven. Ook blijft het volgens de onderzoekers lastig om nieuwe leerkrachten te vinden in het basisonderwijs, waar veel vertrekkend personeel moet worden vervangen.