Accountants, econometristen en tandartsen hebben de beste vooruitzichten op de arbeidsmarkt nadat ze afstuderen. Dat berekende het UWV op basis van factoren als startsalaris en gemiddelde zoektijd naar de eerste baan.

De specialisten die het snelst een baan vinden zijn de accountants, die gemiddeld al binnen 2,6 maand aan de slag kunnen. Bijna 80 procent van de geslaagden heeft na 15 maanden werk. Het bruto uurloon bedraagt voor hen 17,20 euro.

De top drie wordt gecompleteerd door econometristen en tandheelkundigen. Die verdienen allebei meer (respectievelijk 19,50 en 23 euro per uur), maar doen er langer over om een baan te vinden.

Van de tandheelkundigen heeft slechts 9 procent een baan na 15 maanden zoeken. Dit komt omdat velen als zelfstandig ondernemer aan de slag moeten. Daar staat wel het allerhoogste startsalaris tegenover: 53.000 euro op jaarbasis, ook voor de freelance-tandartsen. Zij zitten daarmee ruim boven het gemiddelde van de hogeropgeleiden, die blijven steken op 33.000 euro.

Verder domineren technische studies de top 20 met de beste vooruitzichten. Opvallend is de zevende plaats voor een universitair geschoolde docent vreemde talen. Waar taalkundigen doorgaans een matige startpositie hebben op de arbeidsmarkt, doen docenten het juist goed. Ze vinden binnen vier maanden een baan en verdienen dan gemiddeld iets meer dan 32.000 euro.

Tabel van de studies met beste vooruitzichten van het UWV/SEO onderzoek.

Het UWV keek ook naar de situatie van afgestudeerden tien jaar later. Dan doen de tandartsen het nog beter. Hun uurloon stijgt gemiddeld met 63 procent en hun jaarsalaris met 82 procent. De accountants en econometristen zien hun jaarsalaris zelfs verdubbelen (104 en 115 procent erbij, respectievelijk).

Het UWV tekent op: "Na tien jaar hebben tandheelkundigen nog steeds het hoogste jaarinkomen, namelijk gemiddeld 96 duizend euro."

Over het algemeen constateert het UWV dat studies met een goede startpositie ook een sterke ontwikkeling doormaken wat betreft kansen op een vaste baan én een 'goed groeipad' waaronder een mooi salaris. "De positie op de arbeidsmarkt verschilt sterk per studierichting. Dit is bij de start zo en ook tien jaar na afstuderen. Deze verschillen werken door, ook na tien jaar zijn het veelal dezelfde studies als bij de start die een relatief matige of juist een relatief sterke arbeidsmarktpositie hebben."