Nederland gaat de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.

Dat staat dinsdag in het nieuwe Deltaplan (pdf).

Het deltagebied rond Rotterdam, waar Rijn en Maas uitmonden in zee, krijgt stevigere dijken. Het deltagebied is volgens de opstellers van het Deltaprogramma 2015 een van de kwetsbaarste plekken van Nederland. De gevolgen van een dijkdoorbraak veroorzaken daar enorme schade.

Verder wordt vooral in het Rivierengebied fors geïnvesteerd in sterkere dijken. In dat poldergebied zullen bij een overstroming veel mensen verdrinken.

1500 kilometer dijk versterken

Volgens de Unie van Waterschappen moet van de in totaal 3700 kilometer dijk in Nederland 1500 kilometer worden aangepakt om ons land veiliger te maken tegen overstromingen.

Versterken van de dijken gaat 7 tot 9 miljoen euro per kilometer dijk kosten. In totaal vergt de hele klus 15 miljard euro. De waterschappen en het Rijk hebben afgesproken om tot 2028 jaarlijks ieder 181 miljoen euro te investeren. De Unie wil die regeling liever verlengen tot 2050, als het hele Deltaprogramma is uitgevoerd.

Watertekort tegengaan

Om ervoor te zorgen dat landbouw, industrie en natuur altijd kunnen blijven beschikken over voldoende zoetwater is 470 miljoen euro nodig. Het Rijk investeert tot 2021 150 miljoen euro, de rest van het geld brengen de waterschappen en direct belanghebbenden op.

Voor de hoge zandgebieden, zoals de Brabantse Peel waar bij droogte snel sprake is van een watertekort, wordt een nieuwe aanpak bedacht. Ook komen er maatregelen om de verzilting van delen van de Randstad tegen te gaan. Verzilting ontstaat doordat brak water uit diepere aardlagen in polders omhoog komt.

Zand opspuiten, waterbestendig bouwen

Om de kustlijn op zijn plek te houden wordt zand op de stranden gespoten. Het IJsselmeer moet als zoetwaterbuffer gaan functioneren. Daarom krijgt het meer een flexibel waterpeil met pompen in de Afsluitdijk.

Nederland moet ook waterbestendig gaan bouwen, omdat water altijd ruimte nodig zal hebben. In 2050 moet het land klaar zijn voor klimaatveranderingen.

Stijging van de zeespiegel

Het nieuwe Deltaplan is gemaakt, omdat er steeds meer mensen achter de dijken wonen en daar ook steeds meer bedrijvigheid is. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, komt er vaker hoogwater in de rivieren of is het extreem warm en droog.

In het nieuwe plan is afgewogen op welke plekken veel slachtoffers zouden kunnen vallen bij een dijkdoorbraak of waar veel schade zou ontstaan. Voor elke Nederlander mag de kans op overlijden door een overstroming niet groter zijn dan 0,001 procent.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl