Denemarken is het minst corrupte land ter wereld, Somalië spant de kroon onder de corrupte landen.

Wie de jaarlijkse corruptielijst van de organisatie Transparency International bekijkt – waarbij wordt gelet op zaken als de omkoopbaarheid van ambtenaren – ziet meteen dat er een duidelijk verband is tussen welvaart en de transparantie van zaken doen.

Onderstaande kaart spreekt boekdelen: in rijke landen is minder corruptie.

Maar Transparency International had bij de publicatie van de ranglijst donderdag ook een politieke boodschap. In landen met “populistische of autocratische leiders wordt de democratie vaak op een lager pitje gezet”, zegt José Ugáz, voorzitter van de in Berlijn gevestigde organisatie, die zich tot taak heeft gesteld wereldwijd corruptie te bestrijden.

Ze beperken de persvrijheid, verzwakken de onafhankelijke rechtspraak en treden op tegen maatschappelijke organisaties. In plaats van "vriendjeskapitalisme'' aan te pakken, voeren zulke leiders doorgaans "nog ergere vormen'' van corrupte systemen in.

"Alleen wanneer er vrijheid van meningsuiting, transparantie in alle politieke processen en sterke democratische instellingen zijn, kunnen het maatschappelijk middenveld en de media de machthebbers verantwoordelijk houden. Alleen zo kan corruptie succesvol worden bestreden'', aldus Ugáz.

Hongarije en Turkije gezakt

Transparency International noemt Hongarije (plaats 57) en Turkije (plaats 75) als landen met autocratisch ingestelde leiders die op de ranglijst zijn gezakt. Argentinië, dat een populistische regering heeft afgeschud, is daarentegen gestegen.

Nederland neemt met een score van 83 (100=geen enkele corruptie) op de ranglijst voor 2016 de achtste plaats in, op een totaal van 176 landen. Zie hieronder voor alle scores.