Het langverwachte wetsvoorstel voor een meldplicht van datalekken is vrijdag naar de Tweede Kamer gegaan. Private en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn straks verplicht inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) kan bij nalatigheid om te melden een boete opleggen van maximaal 450.000 euro.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl