De gemeentelijke leges die je betaalt wanneer je een dakkapel wilt plaatsen, verschillen enorm. Dit zijn de prijzen in 2013.

De Vereniging Eigen Huis publiceerde vrijdag een overzicht van de gemiddelde kosten voor een bouwvergunning in 2013.

Net als bij de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn er bij bouwvergunningen veel verschillen tussen de tarieven die gemeentes rekenen. Zo lopen de kosten van een omgevingsvergunning voor een dakkapel van 10 duizend euro spectaculair uiteen.

Ze zijn dit jaar het hoogst in de gemeente Eindhoven, waar je 752 euro voor een vergunning betaalt. In Leiden ben je met 37 euro het goedkoopst uit. Het gemiddelde voor Nederland ligt op 343 euro. Zie het overzicht op onderstaande kaart.

Dakkapel: verschillen leges per gemeente

Vanuit Den Haag is geprobeerd om gemeenten te helpen transparanter te zijn over de manier waarop leges worden berekend. Helaas concludeerde een rapport van accountancybedrijf Deloitte in de zomer van 2012 nog dat daar in de praktijk weinig van terecht komt.

Ook de Vereniging Eigen Huis stelt dat er geen vooruitgang zichtbaar is, "ondanks herhaalde oproepen om de onderlinge verschillen in bouwleges te beperken en de opbouw van de kosten transparant te maken".

Eindhoven: tarieven zijn kostendekkend

Woordvoerder Judith Kuijk van de gemeente Eindhoven laat weten dat de gemeente werkt met kostendekkende legestarieven. "Daarom is de aanvraag van een dakkapel kostendekkend."

Eindhoven heeft deze keuze gemaakt, omdat het vergunningenstelsel toe is aan herziening. "In het huidige stelsel worden de leges voor kleine vergunningen ‘gesubsidieerd’ door die van grote projecten", schreef de gemeente vorige zomer in een persbericht. "Aangezien er minder grote projecten van de grond komen, is structurele hervorming dus noodzakelijk. Anders worden de leges voor kleine bouwvergunningen te hoog."

Kuijk geeft aan dat de 752 euro betrekking heeft op dakkapellen tussen de 5 duizend en 50 duizend euro. Als een dakkapel minder dan 5000 euro kost, is het tarief 301 euro in de gemeente Eindhoven.

Leiden wil drempel laag houden

De gemeente Leiden laat via woordvoerder Lonneke van den Arend weten dat het "de drempel voor haar inwoners laag [wil] houden om kleine aanpassingen te doen zoals bijvoorbeeld een dakkapel". Kleine aanvragen tot 10 duizend euro
zijn daarom relatief goedkoop.

"Door kosten laag te houden willen we bewoners stimuleren om ook deze kleinere werkzaamheden een vergunning aan te vragen en verbouwing met een vergunning te stimuleren. Bovendien houden we het opknappen of uitbreiden van een woning zo betaalbaar voor gezinnen."

Kosten dakkapel

Bij de kosten van een dakkapel spelen uiteraard niet alleen de gemeentelijke leges een rol. De aanvraag van een vergunning is in veel gevallen ook complex.

Officieel moeten burgers een vergunningsaanvraag zelf kunnen indienen. Maar de eisen aan de kwaliteit van bouwtekeningen, al dan niet met specifieke berekeningen, zijn in sommige gemeenten zeer strikt. In de praktijk zorgt dit er geregeld voor dat huiseigenaren de aanvraag moeten uitbesteden aan architecten en andere specialisten.

Sommige gemeentes eisen ook een constructieberekening. "Dat moet door een constructeur gebeuren", zegt Jasper Schneiders van Ruiter Dakkapellen. "Die huren wij apart in. De kosten zijn voor de klant zelf."

Toch kan een consument het geluk hebben dat zijn gemeente niet zo streng is. Schneiders: "Soms zie ik bouwtekeningen voorbijkomen waar geen maat op staat en die toch zijn goedgekeurd."

Lees ook

Dakkapel in aanbouw, aannemer failliet: wat nu?

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl