Een groep kritische D66-leden heeft zich verenigd in een protest tegen het afschaffen van het raadgevend referendum.

De coalitiepartij zou daarmee zijn afgedwaald van de oorspronkelijke idealen, schrijven de leden in een opiniestuk in de Volkskrant.

De kritische leden hebben de naam Opfrissing aangenomen voor hun protest.

Op de website van de groep staat dat er ongeveer tachtig mensen bij betrokken zijn. Er zitten bekende namen tussen zoals die van oud-Kamerlid Boris van der Ham.

“Een van de missies van D66 is om mensen te betrekken bij de politiek en onvrede en alternatieve opvattingen een stem te geven”, schrijven de leden in het opiniestuk. “Daarom verzetten we ons tegen de conservatieve reflex die nu in de mode lijkt. De afstand tussen samenleving en politiek moet worden verkleind, juist meer democratische inspraak is nodig.”

Daarom pleiten de leden voor een alternatief voor het raadgevend referendum. In plaats van een keuze tussen ja en nee, zou de kiezer de mogelijkheid moeten krijgen zelf met wijzigingsvoorstellen te komen, het zogenoemde recht op amendement. "Met deze variant van het volksinitiatief wordt de kiezer nog serieuzer genomen als gesprekspartner.''

"Mooi om te zien dat leden met goede ideeën komen", reageert Tweede Kamerlid Rob Jetten, die onder meer democratische vernieuwing in zijn portefeuille heeft.

Hij benadrukt dat binnen D66 altijd ruimte is voor debat. Bruikbare voorstellen die daar uit voortkomen worden voorgelegd aan het partijcongres. "De suggestie voor een recht op amendement voor kiezers is heel interessant en nemen we zeker mee.''

Lees het opiniestuk van Opfrissing in de Volkskrant »