Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij meerdere investeerders gezamenlijk een financieringsbehoefte bij elkaar brengen. Het is een populair online alternatief voor bancaire financiering en het is geschikt voor ieder type onderneming, ongeacht grootte, levensfase of financieringsbehoefte.

Crowdfunding komt in verschillende vormen voor; de investeerder ontvangt een tegenprestatie in de vorm van schuldpapieren, aandelen en/of goederen óf de investeerder ontvangt geen enkele tegenprestatie.

De tegenprestatie in de vorm van aandelen is, vanwege het geringe persoonlijke contact tussen ondernemer en investeerder, lastiger te organiseren dan de andere vormen van tegenprestaties. Deze vorm wordt dan ook vrijwel uitsluitend gebruikt bij projecten met een hoge potentie én door ondernemingen waarin het aantrekken van (nog meer) vreemd vermogen leidt tot een ongunstige solvabiliteitsratio.

Nederland kent tientallen crowdfundingplatforms waarvan de grootte en aard van het publiek per platform verschilt. Ieder platform heeft daarnaast zijn eigen voorkeur voor een specifieke financieringsvorm. Om te achterhalen welk platform het beste bij welk project past, zijn de websites fundipal.nl en fundwijzer.nl goede hulpmiddelen.

Succesfactoren

Het succes van crowdfunding in ons land is voornamelijk te danken aan het feit dat wij het prettig vinden om ondernemers direct te kunnen helpen bij hun ondernemingsplannen en daarmee ook de bestemming van ons geld kennen. Daarnaast heeft de positieve media-aandacht aangaande crowdfunding zeker bijgedragen aan de populariteit van deze financieringsvorm.

Meer dan financiering

Crowdfunding is voor veel ondernemers meer dan een financieringsinstrument. Het is een relatief goedkoop medium om een product of dienst te promoten en een medium waarmee tegelijkertijd getoetst kan worden of de propositie aanslaat bij het publiek.

Op het moment dat een project onvoldoende investeerders trekt, doet de ondernemer er verstandig aan zich nog eens af te vragen of de propositie überhaupt wel klaar is voor lancering. Een ander positief punt van crowdfunding is dat investeerders zich sneller verbonden voelen met het project waarin zij hebben geïnvesteerd en daardoor eerder positief over jouw bedrijf zullen spreken.

Successcore

85 procent van de projecten wordt door de crowdfundingplatforms afgewezen en dus niet gepubliceerd op site. De projecten die wél voor publicatie in aanmerking komen, worden voorzien van een risicoclassificatie. Dit moet investeerders helpen bij hun keuze. Slechts 75 procent van de gepubliceerde projecten bereikt het beoogde doelkapitaal. Hiermee is de slagingskans van crowdfunding nagenoeg even groot is als die van bancaire financieringen.

Crowdfunding kan daarentegen wel goed gebruikt worden om de overall slagingskans te beïnvloeden. Op het moment dat een deel van het doelkapitaal voor een bepaald project via crowdfunding wordt aangetrokken, zien banken dit als achtergestelde lening en zijn ook zij sneller bereid te financieren. En op het moment dat je in een crowdfundingcampagne tijdig aangeeft dat er ook een bancaire financiering wordt afgesloten, geeft dit de crowd weer zekerheid.

Faillissementen op komst

Crowdfunding is op dit moment dusdanig populair dat de crowd soms binnen enkele minuten tienduizenden euro’s in een project investeert. Doordat in dergelijke gevallen onvoldoende tijd is om alle risico’s goed te bekijken, is mijn verwachting dat de periode van eerste faillissementen niet ver weg is.

De investeerders, die zijn ondergebracht in een informele stichting, dienen op het moment van een faillissement zelfstandig een incassotraject op te tuigen. Vaak spelen de crowdfundingplatforms hierbij geen enkele rol.

Bas Bakkenes is bedrijfseconoom en eigenaar van de Ondernemingsplannenfabriek. De Ondernemingsplannenfabriek helpt ondernemers bij het schrijven en beoordelen van hun ondernemingsplan.