Henry Keizer legt de taken die horen bij het voorzitterschap van de VVD tijdelijk neer. Dat heeft hij dinsdagavond laten weten.

“Ik heb afgelopen vrijdag de Commissie Integriteit gevraagd onderzoek te doen. De commissie heeft vandaag aan mij laten weten de opdracht te zullen aanvaarden”, aldus Keizer. “Daarnaast zie ik ook dat de onrust in de media niet is afgenomen. Dat is schadelijk voor de VVD en belemmert mij in mijn functioneren. Daarom heb ik besloten om mijn taken als voorzitter hangende het onderzoek tijdelijk neer te leggen.”

De integriteitscommissie van de VVD doet onderzoek naar een zakendeal van de VVD-voorzitter uit 2012. Hij heeft destijds met zakenpartners voor een habbekrats uitvaartbedrijf de Facultatieve gekocht, meldde nieuwswebsite Follow The Money vorige week.

Lees hier onze analyse van de zaak: VVD-voorzitter Henry Keizer moet opstappen, dat is de enige juiste conclusie

Keizer zou op het partijcongres van 20 mei worden herbenoemd. Omdat het onderzoek langer duurt, zal hij zijn herbenoeming niet aanvaarden. Op basis van de uitkomst van het onderzoek van de integriteitscommissie zal hij dan besluiten de herbenoeming wel of niet te aanvaarden.

Verstandig besluit

Volgens partijleider Mark Rutte was het een besluit van Keizer zelf om zijn taken voorlopig neer te leggen. "Wij kennen hem als een integere man."

Keizer heeft tijdens de vergadering opnieuw benadrukt geen fout te hebben gemaakt in dit dossier, aldus Rutte. "Bij de VVD steunen we mensen zolang niet bewezen is dat er niet integer is gehandeld. Wij laten mensen niet zomaar vallen onder druk van beeldvorming."

Frans Weisglas, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, noemde het besluit van Keizer op Twitter "verstandig''.

Onrust binnen de VVD

Het hoofdbestuur, de regiovoorzitters en de adviseurs van het hoofdbestuur onder wie fractievoorzitter Halbe Zijlstra - in totaal achttien man - kwamen dinsdagavond bijeen op het partijbureau in Den Haag om over de kwestie te praten.

Binnen de partij is onrust over de zaak. De roep aan Keizer om zijn taken tijdelijk neer te leggen werd steeds luider. "Er is nogal wat aan de hand", zei regiovoorzitter Wouter Kolff uit Utrecht voor het begin van de vergadering.

Ook bleek dat veel VVD'ers het er niet mee eens waren dat een deel van de media afgelopen vrijdag werd geweerd, toen Keizer in een gesprek met de media de omstreden zakendeal verdedigde. Rutte zei dat het beter was geweest als ook Follow The Money bij dat gesprek had mogen aanschuiven.