In december wees technologietijdschrift Wired hem aan als de uitvinder van bitcoin, nu bevestigt de Australische computerwetenschapper Craig Wright dat hij inderdaad de man achter de virtuele munt is. Maar spreekt hij de waarheid?

De identiteit van Satoshi Nakamoto is bekend. Althans, zo lijkt het. De Australische ondernemer en computerwetenschapper Craig Wright zegt schuil te gaan achter het fameuze pseudoniem.

Het idee voor de bitcoin is in 2008 beschreven door een persoon die de naam Satoshi Nakamoto gebruikt. In bitcoinkringen kreeg hij een welhaast mythische status. Zou hij echt bestaan? Of ging het om een groep mensen die zich verschool achter die identiteit?

Media gingen op zoek naar de bitcoinbedenker. In 2014 dacht Newsweek beet te hebben en wees de Japanse Amerikaan Dorian Nakamoto aan als brein achter de virtuele munt. Hij ontkende echter in alle toonaarden.

Inval bij Wright

In december 2015 was het de beurt aan Wired en Gizmodo, die Wright aanwezen als de man achter de cryptomunt. De Australische federale politie doorzocht zelfs het huis en kantoor van Wright na de onthulling. Satoshi Nakamoto heeft naar verluidt zo’n 1 miljoen bitcoins in bezit, die bij de huidige koers bijna 400 miljoen euro waard zijn. Wright hield zijn kaken op elkaar.

Maandag bekende Wright op zijn blog inderdaad de bedenker te zijn, naar eigen zeggen om een einde te maken aan alle speculatie. Toch dekt hij zich enigszins in. "Ik was de belangrijkste factor, maar andere mensen hebben me geholpen", zegt hij in gesprek met de BBC, dat naast The Economist en GQ met Wright sprak voordat de blogpost online ging. Onder meer de vermaarde programmeurs Hal Finney en Dave Kleiman zouden hem hebben geholpen bij het creëren van de bitcoinsoftware.

Cryptografische sleutels

Als bewijs voor zijn claim levert Wright op zijn blog de cryptografische handtekening waarmee Nakamoto digitaal berichten ondertekende in de begindagen van bitcoin. Die handtekening, die gebruikt wordt om iemands identiteit te bevestigen, is gelinkt aan bitcoins waarvan zeker is dat ze zijn gedolven door Nakamoto.

Wright demonstreerde de werking van de digitale handtekening tijdens een sessie in Londen. Jon Matonis, één van de oprichters van de Bitcoin Foundation, was daarbij aanwezig. Hij is ervan overtuigd dat Wright de waarheid spreekt.

"Tijdens de sessie in Londen had ik de mogelijkheid om de relevante gegevens te bekijken op drie vlakken: cryptografisch, sociaal en technisch", schrijft Matonis op zijn website. "Ik ben er stellig van overtuigd dat Craig Wright aan alle drie de criteria voldoet."

Toch blijven er nog een hoop vragen over. Jouke Hofman van bitcoinhandelaar Bitonic.nl betwijfelt ten zeerste dat Wright Nakamoto is. "Hij heeft een oude handtekening gekopieerd en presenteert dat als bewijs. Maar het is allerminst een sluitend bewijs", zegt hij tegenover de NOS.

Technische kennis

Daarnaast moet Wright volgens The Economist aantonen dat hij over de benodigde technische kennis beschikt om een ingenieus systeem als de bitcoin te bedenken. Na zijn ontmaskering in december konden de tientallen diploma's die Wright volgens zijn LinkedIn-profiel had door sommige universiteiten niet bevestigd worden. Volgens Wright was dat profiel een grap, om anderen op een verkeerd spoor te zetten. "Niemand nam mij serieus, dat was fantastisch", zegt hij tegen The Economist.

Wright heeft daarnaast bijna honderd publicaties op zijn naam staan over uiteenlopende onderwerpen zoals computerbeveiliging, economie, terrorisme en risicomanagement. Geen enkele paper gaat expliciet over bitcoin. Volgens Wright heeft hij die wel geschreven en zullen ze binnenkort gepubliceerd worden. The Economist heeft de stukken ingezien en concludeert dat hij een grondig maar geen exceptioneel begrip van de materie heeft.

Het is mogelijk dat Wright hulp heeft gehad van Finney en Kleiman bij het bedenken van de technologie achter de cryptomunt, of dat Wright van een van beiden de cryptografische sleutels heeft ontvangen. Beide programmeurs zijn inmiddels overleden, dus zij kunnen dat niet meer bevestigen.

Sociaal profiel

Dan is het nog de vraag of Wright voldoet aan het sociale profiel van Nakamoto. Niemand heeft hem ooit ontmoet, dus fotografisch bewijs is er niet. Toch zijn er wel trekjes van Nakamoto's persoonlijkheid af te leiden uit de digitale contacten die hij heeft gehad. Aan sommige voldoet Wright, aan andere niet.

Zo is Wright, net als vermoedelijk Nakamoto, erg gesteld op zijn privacy, schuw en enigszins ongemakkelijk in de sociale omgang. "Hij was zichtbaar nerveus tijdens de interviews en wilde niet praten over zijn familie", schrijft The Economist. Maar Wright was volgens het Britse tijdschrift wel duidelijk op zoek naar erkenning, vreemd voor iemand die zich acht jaar lang heeft verscholen achter een pseudoniem.

Daarnaast is Nakamoto waarschijnlijk een aanhanger van het libertarisme. De virtuele munt is namelijk ontwikkeld als een decentraal systeem waar niemand exclusieve controle heeft. Dat past bij de libertaire ideologie van veel bitcoinontwikkelaars, die zich afzetten tegen de gevestigde orde in de financiële wereld. In de gesprekken met The Economist benadrukte Wright echter nauwelijks zijn politieke overtuigingen, maar vertelde hij vooral hoe belangrijk leren voor hem is. Dat is ook zijn verklaring voor de vele diploma's en titels die hij heeft verzameld.

Ruzie in bitcoingemeenschap

Of mensen geloven dat Wright Satoshi Nakamoto is, zal voor een groot deel afhangen van zijn volgende stappen. Hij zegt dat hij weer in de anonimiteit wil verdwijnen, maar uit de papers die binnenkort gepubliceerd worden blijkt dat hij grootse plannen heeft voor de toekomst van bitcoin.

Wright zou grote invloed kunnen hebben op de centrale vraag die de gemeenschap rond de cryptomunt al bijna een jaar in zijn greep houdt: is bitcoin een betaalmethode à la Visa of een digitale vorm van goud?

Door de toenemende populariteit loopt bitcoin tegen technische beperkingen op: het systeem kan het grote aantal transacties nauwelijks meer aan, waardoor betalingen soms enorme vertraging oplopen.

Grootte van een block

Programmeurs waren het fundamenteel oneens hoe dit probleem opgelost moest worden. Een deel wilde de grootte van een block, de batch met transacties die per keer uitgevoerd kan worden, ophogen van 1 MB naar 8 MB. Dan zouden er niet drie, maar 24 transacties per seconde verwerkt kunnen worden. Zo moest bitcoin verder uit kunnen groeien tot een volwaardige betaalmethode.

Maar niet iedereen was blij met dat initiatief. Tegenstanders vreesden dat het decentrale karakter van de bitcoin onder vuur zou komen te liggen en wilden dat bitcoin klein zou blijven. Er ontstond een virtuele stammenstrijd, die in februari van dit jaar voorlopig werd opgelost.

Wright heeft zich in het verleden uitgesproken voor het ophogen van de block-grootte. Hij schaart zich dus in het kamp van bitcoin als alternatief voor Visa, Mastercard en Paypal. Als Wright inderdaad een grotere rol op zich neemt in de gemeenschap, kan hij de toekomst van de cryptomunt een beslissende wending geven.