• Het kabinet trekt 3,7 miljard euro uit voor extra coronasteun voor ondernemers.
  • De geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is van tafel.
  • Zo blijft de NOW-regeling gelijk en wordt de tegemoetkoming vaste lasten aangepast. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie.

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten.

Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van steunmaatregelen vanaf 1 januari is officieel van tafel.

Deze 3,7 miljard euro komt bovenop de 33,7 miljard euro die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost.

Hoewel de verwachting is dat volgend jaar verder herstel plaatsvindt, zal de werkloosheid in eerste instantie verder oplopen. Faillissementen en ontslagen nemen onvermijdelijk toe en daarom zet het kabinet de steun voort.


NOW-regeling en TVL

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Dit is het loket waarmee ondernemingen die sterke omzetverliezen ondervinden, compensatie kunnen krijgen voor de personeelskosten.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt dit tussen de 50 en 70 procent.  Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die zijn gesloten op last van de overheid.


Seizoensmodule evenementensector

De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL.

Ook kan de sector experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar een test te starten voor cafés.


Hulp voor zzp'ers via gemeenten (TONK)

Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden.

Het kan gaan om zzp'ers die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet trekt hiervoor 130 miljoen euro uit in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.


Vouchers reisbranche verzilverbaar maken

De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Die zou ervoor zorgen dat mensen ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft.

Het kabinet heeft de contouren van dit plan uitgewerkt en is in gesprek met brancheorganisaties en het garantiefonds SGR. Ook de Europese Commissie moet nog kijken naar dit plan.


Inkomenssteun voor zzp'ers (Tozo)

Zzp'ers kunnen inkomenssteun krijgen als hun inkomsten dalen tot onder het sociaal minimum. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt tot 1 april 2021.

Verder gaat het kabinet per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen met coaching of bijscholing.


Belastingmaatregelen: uitstel aanvragen mag tot 1 april 2021

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021.

Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. 

Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 

Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0 procent op COVID-19-vaccins en - testkits. Daarnaast stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

LEES OOK: Coronabeperkingen voorlopig niet versoepeld – horeca blijft zeker tot half januari dicht