Het coronasteunpakket van het kabinet stopt vanaf 1 april. De steunregelingen waarmee bedrijven een tegemoetkoming kregen voor loonkosten en vaste lasten en het uitstel van de belastingbetalingen worden gestaakt. Ook een speciale regeling voor zelfstandigen wordt gestaakt, meldt het kabinet.

Het gaat om de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het zogenoemde generieke uitstel van belastingbetalingen. Vereenvoudigingen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) worden teruggedraaid, waardoor die weer wordt uitgevoerd zoals voorheen. Het schrappen van de steun wordt aangekondigd op de dag dat het leeuwendeel van de coronamaatregelen, waaronder beperkingen rond sluitingstijden en maximale bezetting in veel sectoren, is opgeheven.

Volgens het kabinet hebben de regelingen eraan bijgedragen dat de economie weer “volop” draait, en de werkloosheid buitengewoon laag is. De steun zou niet meer nodig zijn omdat er geen contactbeperkende maatregelen meer van kracht zijn. Bovendien houden regelingen ook bedrijven op de been die ook zonder corona eigenlijk niet meer levensvatbaar zouden zijn en verstoren ze de arbeidsmarkt doordat mensen niet meer overstappen naar een baan op een plek “waar ze harder nodig zijn”, aldus een verklaring.

De garantieregelingen voor evenementen blijven wel bestaan, meldt het kabinet. Het gaat dan om de KKC en GO-C en de BMKB-C. Overbruggingskredieten van Qredits eindigen in juli, net als specifieke leenregelingen voor cultuur en monumenten. Omdat het coronavirus nog wel even in de samenleving aanwezig zal blijven, komt het kabinet volgende maand met een langetermijnaanpak en een plan voor de schulden die ondernemers hebben opgebouwd. Het kabinet zegt dat gezocht wordt naar “een gezonde balans in de samenleving tussen risico’s voor de overheid en ondernemers”

Het kabinet wijst erop dat het Centraal Planbureau en de De Nederlandsche Bank hadden gewaarschuwd dat de generieke steunmaatregelen op langere termijn niet goed zijn voor Nederland en de Nederlandse economie.

LEES OOK: Slechts 13% van de niet-essentiële winkels komt in aanmerking voor coronasteun, blijkt uit peiling