De culturele sector krijgt 300 miljoen euro aan extra steun van het kabinet om de coronacrisis door te komen.

Met het geld worden onder meer subsidies voor instellingen en festivals verhoogd die door het Rijk worden bekostigd, maar ook voor private instellingen en organisatoren van festivals.

Ook trekt het kabinet 650 miljoen euro uit om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen.

De agrarische sector komt ook in aanmerking voor de eerdere, algemene noodmaatregelen van het kabinet, maar dat is volgens minister Schouten niet afdoende.

Het kabinet trekt 300 miljoen euro extra uit om de cultuursector te ondersteunen. Dat maakte het ministerie van Onderwijs woensdag bekend.

Met het geld worden onder meer subsidies voor instellingen en festivals verhoogd die door het Rijk worden bekostigd, maar ook voor private instellingen en organisatoren van festivals. Ook gemeentelijke en provinciale podia en filmtheaters kunnen op extra steun rekenen.

Het steunpakket bestaat uit vier onderdelen. Een deel is bedoeld voor de zogenoemde culturele basisinfrastructuur: onder andere musea, theater- en filmfestivals die rechtstreeks door het ministerie worden bekostigd. Ook voor de culturele instellingen die hun geld krijgen van de rijksfondsen komt extra geld vrij.

De rijkscultuurfondsen krijgen ook extra budget om op lokaal niveau culturele instellingen te ondersteunen. Die kunnen dat geld weer gebruiken om musea, poppodia en filmtheaters te helpen.

Private partijen komen ook in aanmerking voor extra financiële steun. Die moeten dan wel aan de grenzen zitten van de algemene steunmaatregelen waarvoor zij in aanmerking komen, zoals de werktijdverkorting en de ondersteuning van de loonkosten.

Ook voor het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten wordt geld uitgetrokken.

'Extra geld voor de cultuursector is onvoldoende'

Het zijn niet de eerste steunmaatregelen voor de culturele sector. Zo werd vorige maand de huur voor rijksmusea al voor drie maanden opgeschort, en worden bestaande subsidies eerder uitbetaald.

Toch is de extra financiële injectie van 300 miljoen euro nog niet voldoende, zeggen Jan Zoet van Kunsten 92 en parlementariër Niels van den Berge (GroenLinks) in de Volkskrant.

"Het zijn welkome maatregelen tot de zomer en dat stemt me in eerste instantie positief. Maar wat is de horizon van deze maatregelen? Als het hierbij blijft, is het onvoldoende", zegt Zoet. "Het is fijn dat het inzicht wordt gedeeld dat de generieke maatregelen onvoldoende waren. Maar laten we niet vergeten dat deze maatregelen weinig betekenen voor de 160.000 zzp'ers in onze sector. Die worden teruggeworpen in de bijstand."

Hij vindt dat gemeenten de portemonnee moeten trekken voor zalen en instellingen die geen steun van het Rijk krijgen.

Niels van den Berge (GroenLinks) valt hem bij: "Het bedrag is te beperkt en gericht op gesubsidieerde instellingen. We mogen ook alle zzp'ers en freelancers niet uit het oog verliezen."

Agrarische sector krijgt 650 miljoen euro steun

Het kabinet maakte woensdag ook bekend dat het 650 miljoen euro uittrekt om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen in verband met de coronacrisis.

Voor de sierteelt en de voedingstuinbouw is 600 miljoen beschikbaar, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat deze sectoren met forse omzetdalingen te kampen hebben, gaat de overheid ze daarin tegemoetkomen. Zeventig procent van de geleden omzetschade wordt door de overheid opgevangen, de overige 30 procent is voor de ondernemers.

Door de sluiting van eet- en drinkgelegenheden kunnen telers van fritesaardappelen een groot deel van hun productie niet kwijt. Voor de steun aan hen is 50 miljoen euro beschikbaar.

Zij worden gecompenseerd voor de aardappelen die ze nog in de opslag hebben, en die niet meer tot frites kunnen worden verwerkt. Ze krijgen 40 procent van de gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020.

De agrarische sector komt ook in aanmerking voor de eerdere, algemene noodmaatregelen van het kabinet, maar dat is volgens Schouten niet afdoende.

"We hebben hier te maken met bedrijven die in een unieke positie zitten", aldus de minister. "Je kunt groeiende gewassen niet stoppen. Daarnaast hebben de bedrijven te maken met producten die niet lang houdbaar zijn en die niet of moeilijk verwerkt kunnen worden. En er zijn bedrijven die juist in de maanden maart, april en mei een piekomzet draaien. Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen."

Boeren en tuinders blij met extra crisisverlichting

Boeren en tuinders zijn blij met de extra maatregelen die zijn aangekondigd om agrarische ondernemers door de crisis te loodsen, meldde LTO Nederland.

LTO-voorman Marc Calon stelt dat grote groepen boeren en tuinders geen kant op kunnen met hun producten. "Het is vaak niet mogelijk om de bloemen, planten en voedsel waar veel in is geïnvesteerd zomaar een paar maanden op te slaan. De sector staat dus voor een unieke uitdaging, en de algemene economische maatregelen van het kabinet bieden niet altijd een oplossing."

Volgens LTO blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo’n omvang zijn, dat deze ondanks de extra steun nog niet zijn opgelost. De organisatie sprak in een eerdere raming van een te verwachten schade voor boeren en tuinders op de middellange termijn van mogelijk 5 miljard euro.

Bij de uitwerking en uitvoering van de maatregelen zal meer duidelijk moeten worden over wat dit concreet gaat betekenen voor ondernemers in nood, aldus LTO. Verder wijst de organisatie op de noodzaak van de Europese aanpak op bepaalde onderdelen omdat markten uit balans zijn. Dat kan volgens LTO bijvoorbeeld met bepaalde opkoopregelingen en private opslag van zuivel of vlees.

Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, met daarin onder meer Greenports Nederland, spreekt van een belangrijke investering in behoud van bedrijven, banen en het cluster. De crisisorganisatie ging eerder voor een periode van drie maanden uit van een schade van 2,2 miljard euro voor de sierteeltketen en 1,2 miljard euro voor de groenten- en fruitketen.

"Na de crisis zal de BV Nederland weer geld moeten verdienen om uit de forse recessie te komen. De tuinbouw vervult dan een cruciale rol", aldus Jaap Bond, voorzitter van de regiegroep.

LEES OOK: 10 dingen die de overheid doet voor ondernemers in de coronacrisis