Kinderen kunnen weer voorzichtig naar de basisschool en gaan sporten, vinden de deskundigen waarop het kabinet in de coronacrisis vaart.

De kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen na de meivakantie weer open.

De horeca moet wel langer dichtblijven en evenementen als festivals moeten tot zeker 1 september verboden blijven.

Dinsdag beslist het kabinet over verlenging of versoepeling van de belangrijkste maatregelen. Om 19.00 uur heeft premier Rutte een persconferentie.

Het kabinet beslist dinsdag of het de deskundigen volgt die zeggen dat kinderen voorzichtig weer naar de basisschool en sport zouden kunnen. Of dat het de weerstand daartegen van sommige leerkrachten en ouders toch zwaarder vindt wegen.

De ministers die het meest betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus komen dinsdagmiddag opnieuw bijeen voor crisisberaad. Nu de druk op de ziekenhuizen wat lijkt af te nemen en veel van de strenge maatregelen aflopen, moeten ze beslissen of die in stand blijven of wat worden versoepeld.

Wordt het dat laatste, dan zou dat voor het eerst zijn.

Lees ook op Business Insider

Daarbij voer het kabinet tot dusver op het kompas van de deskundigen in het zogeheten Outbreak Management Team (OMT). Die adviseren nu om kinderen weer voorzichtig naar de basisschool te laten gaan en te laten sporten, melden de NOS en persbureau ANP die het hele OMT-advies in handen hebben.

Middelbare scholen voorlopig nog dicht

Voor basisscholen adviseert het OMT voorbereidingen te treffen voor “halve bezetting per dag totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels geopend zijn of opengaan”.

De kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen na de meivakantie weer open.

Het voortgezet onderwijs blijft als het aan het OMT ligt voorlopig nog dicht, maar kan wel beginnen met plannen te maken voor fysiek onderwijs. Dat zou dan pas beginnen een maand na de heropening van de opvang en basisscholen, mits er tot die tijd “geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan”. De 1,5-meterafstandmaatregel moet wel gewaarborgd zijn bij een eventuele heropening van middelbare scholen, adviseert het OMT.

Door alle zomerevenementen zou een streep moeten, en de horeca zou nog wat langer dicht moeten blijven. Of de experts dat ook aanraden voor kappers en andere beroepen die moeilijk 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen, is onduidelijk.

Het kabinet neemt het advies van het OMT niet altijd over. Zo besloot het medio maart de scholen te sluiten, terwijl het team van vooral medici dat niet nodig vond. Het kabinet zwichtte toen voor de druk van leraren en ouders. Die zien het nu nog lang niet allemaal zitten om de basisscholen weer te openen.

Scholen experimenteren met onderwijs in shifts

Kinderen lijken het coronavirus minder snel op te lopen, minder ziek te worden en het virus minder snel over te dragen, oordeelde het OMT eerder al. Daarom vonden de virologen en andere medici in het adviescomité het van meet af aan al niet nodig de scholen te sluiten.

Nader onderzoek moest ondertussen uitwijzen of de scholen toch weer open konden, en dat lijkt de conclusies te bevestigen. Ook al is het onderzoek nog niet af.

Of het kabinet het advies van het OMT durft te volgen, is nog onzeker. Het kabinet wil volgens Haagse bronnen voorkomen dat leerkrachten en ouders zich daartegen keren.

Het OMT schrijft niet voor hoe de lessen op de basisscholen precies zouden kunnen worden hervat. Dat laat het aan het kabinet en het onderwijs zelf. Sommige scholen experimenteren al met onder meer onderwijs in shifts, zodat kinderen in de klas meer ruimte hebben en afstand kunnen bewaren.

Jongeren mogen weer sporten

Het OMT denkt dat kinderen ook weer langzaam kunnen gaan sporten. Teamsporttrainingen voor kinderen onder de 12 jaar in de buitenlucht zou zelfs kunnen zonder 1,5 meter afstand te bewaren. Jongeren tussen 12 en 18 kunnen ook weer trainen, maar moeten wel de 1,5 meter afstand in acht nemen, luidt het advies.

Onder anderen de burgemeesters vroegen de afgelopen dagen al aandacht voor tieners, die het extra moeilijk zouden hebben met de strenge regels om de virusuitbraak in te dammen. Ze vragen zich af of jongeren zich wel aan de voorschriften zullen blijven houden als die maar voortduren.

Voor het opheffen van het verbod op bezoek in verpleeghuizen is het nog te vroeg, denkt het OMT.

Het risico voor de volksgezondheid van contactberoepen waarin normaal al persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals tandartsen en mondhygiënisten, achten de experts “beheersbaar”. Over de andere contactberoepen is nog te veel onduidelijk. Het OMT spreekt daar volgende week weer over.

Lees meer: