• Het kabinet draait het thuiswerkadvies terug naar zoveel mogelijk thuiswerken. Eind juni werd dit nog versoepeld naar maximaal een halve week op kantoor.
  • Ook zal het OMT weer wekelijks bijeenkomen om zich over de cijfers te buigen en mogelijk nieuwe adviezen uit te brengen.
  • Dit deelde demissionair premier Mark Rutte met de Tweede Kamer tijdens een speciaal debat over de coronasituatie.

Na het terugdraaien van de openingstijden van de horeca en testen voor toegang, gaat het kabinet opnieuw adviseren om zoveel mogelijk thuis te werken. Eind juni werd dit advies nog versoepeld naar maximaal de helft van de week op kantoor werken, indien dit op een veilige manier kon.

Demissionair premier Mark Rutte zei woensdag tijdens een debat over de coronasituatie in de Tweede Kamer dat “ondanks dat het kabinet het aanscherpen van dit advies aanvankelijk niet nodig achtte”, hij opmaakte uit het debat dat de Kamer dit wel wil.

Rutte stelde daarom voor terug te gaan naar het thuiswerkadvies uit de lockdown: zoveel mogelijk thuiswerken als kan. “Als jullie het ermee eens zijn, ik zie niemand opspringen, dan gaan we dat doen.”

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet in juni aangeraden om het thuiswerkadvies te handhaven, maar het kabinet besloot daarvan af te wijken. Meerdere fracties dringen er daarom nu op aan dat het coronabeleid weer in lijn wordt gebracht met het OMT-advies.

OMT buigt zich weer wekelijks over de besmettingen

In reactie op de wens van de verschillende fracties, meldde Rutte dat het OMT de komende tijd weer wekelijks bij elkaar zal komen om de coronasituatie in Nederland te bespreken. Er zal elke week een analyse van de cijfers gemaakt worden en zo nodig aanvullende adviezen worden uitgebracht.

Het OMT doet dit zodat het kabinet daar, in een wekelijks overleg op maandag, over kan nadenken. Andersom zal het kabinet ook het OMT om advies vragen als de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Rutte zei er wel bij dat het kabinet geen adviezen kan eisen van het team, omdat het OMT over zijn eigen agenda gaat.

Het kabinet kondigde ook aan ‘ventileren’ toe te voegen aan het rijtje met basismaatregelen waar tijdens persconferenties en in andere communicatiemiddelen aandacht voor wordt gevraagd. Het kabinet hamert nu op drie maatregelen tegen het coronavirus: handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. Ventilatie zal daar als vierde basisregel aan worden toegevoegd.

Experts wijzen al lange tijd op het belang van ventilatie, maar dit element speelde, bijvoorbeeld in de persconferenties, vooralsnog een kleine rol. Volgens Rutte wordt er, door complexe technische facetten, nog gekeken hoe ventilatie precies ingezet kan worden.

Veel kritiek op kabinet tijdens coronadebat

De Tweede Kamer kwam woensdag terug van zomerreces om te bespreken wat er mis is gegaan, nu het aantal besmettingen explosief is gestegen sinds eind juni de meeste coronamaatregelen werden afgeschaft. Dat komt vooral door het oprukken van de besmettelijkere Delta-variant van het virus.

Vooral veel jongeren raakten besmet, onder meer tijdens het uitgaan. Het systeem van de toegangstesten werkte niet goed: er werd mee gesjoemeld en aan de deur is niet altijd goed gecontroleerd.

De Tweede Kamer baalt van de onverwacht grote stijging. VVD’er Aukje de Vries zei dat het beter was, met de kennis van nu, om de versoepelingen meer gefaseerd door te voeren. Ze vond het goed dat het kabinet eerder deze week excuses heeft gemaakt. Ook prees ze de extra steun voor ondernemers die opnieuw hard worden getroffen door de maatregelen.

D66-Kamerlid Jan Paternotte sprak van “een forse misrekening”. Hij hoopte dat de nieuwe inperkingen voldoende zijn. Hij vroeg zich af de Kamer niet had moeten ingrijpen, maar wees er tegelijk op dat zorgminister Hugo de Jonge de Kamer geruststelde met zijn antwoorden. De PvdA stelde dat het kabinet de risico’s heeft genegeerd. PVV-leider Geert Wilders vond dat het kabinet “heeft geblunderd”.

Joba van den Berg van het CDA stelde dat de opleving van het virus niet alleen op het conto geschreven mag worden van het kabinetsbeleid. Het OMT had de enorme groei niet voorzien en ook de Tweede Kamer zelf is volgens haar “te optimistisch geweest”. “Wij zijn hier collectief verantwoordelijk voor.” Ook de VVD kon zich daar in vinden.

In reactie op de kritiek vanuit de Kamer zei Rutte dat de excuses van afgelopen maandag te maken hadden met een inschattingsfout die het kabinet heeft gemaakt bij de snelle versoepelingen. “Het is een ontzettend ellendige situatie, die kabinet zich aanrekent”.

Volgens de premier heeft het kabinet niet goed doorgevraagd toen werd besloten om te versoepelen. “We hebben het gedrag onderschat en we hebben overschat in elke mate we de risico’s konden beperken.”