Tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in de Egyptische stad Sharm el-Sheikh die dit weekend van start is gegaan (COP27) bespreken 198 landen hoe ze de klimaatcrisis kunnen beteugelen.

ABN AMRO constateert dat er veel meer beleid nodig is dan nu wordt uitgevoerd of voorbereid om de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 naar nul te brengen en de stijging van de temperatuur wereldwijd onder de 1,5 of 2 graden te houden.

“Er blijft een grote kloof tussen ambities en beleidsuitvoering”, schrijft de bank in zijn zogeheten SustainaWeekly. “Er is een zeer significante intensivering van het beleid nodig om tot een scenario onder de 2 graden te komen.” Bij het huidige beleid van alle landen wereldwijd is er volgens ABN AMRO een niet te verwaarlozen kans dat de temperatuurstijging aanzienlijk meer dan 3°C gaat bedragen.

ABN AMRO ziet de kloof tussen de doelstellingen en ambities van de regeringen en een netto nul-scenario weliswaar “merkbaar kleiner” worden, maar toch nog altijd “zeer groot” blijven.

Als echt alle aangekondigde toezeggingen worden omgezet in concreet beleid zal de gemiddelde mondiale stijging van de oppervlaktetemperatuur aan het einde van de eeuw ongeveer 1,7 graad bedragen, zo blijkt uit de World Energy Outlook van het Internationaal Energie Atoomschap (IEA).

Maar het daadwerkelijke beleid blijft volgens ABN AMRO achter bij de ambities. Veel toezeggingen hebben betrekking op de lange termijn en de vraag is of die ook echt ten uitvoer zullen worden gebracht. Zo beloofde India onlangs de netto-uitstoot in 2070 naar nul te brengen, maar een concreet tijdpad en maatregelen om dat te realiseren zijn er nog niet.

“Wat duidelijk is, is dat een zeer aanzienlijke beleidsverbetering nodig is om tot een scenario van minder dan 2 graden te komen, terwijl nog meer ambitie en beleidsuitvoering nodig zijn om tot een 1,5 graad-scenario te komen”, concludeert de bank.

Drie toekomstscenario’s

In onderstaande grafiek zijn drie toekomstscenario’s te zien zoals het IEA die onlangs heeft geschetst:


- STEPS: Temperatuurontwikkeling op basis van bestaande en in ontwikkeling zijnde beleidsmaatregelen
- APS: Temperatuurontwikkeling op basis van alle aangekondigde toezeggingen
- Net Zero: Temperatuurontwikkeling als een netto-uitstoot van nul wordt gerealiseerd

Voorzitter Egypte van de klimaattop die nog anderhalve week duurt, heeft verklaard dat de conferentie in het teken staat van de "planning voor de uitvoering" van de reeds gedane beloften en toezeggingen.

LEES OOK: Europa warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld: dit staat ons te wachten