Als 2015 al een slecht jaar was voor Coolcat, dan was 2016 helemaal belabberd.

Na een verlies van 11,3 miljoen euro stond de modeketen van Roland Kahn vorig jaar liefst 18,6 miljoen euro in het rood. Het beloofde herstel blijft vooralsnog uit, maar Coolcat is niet van plan het bijltje erbij neer te gooien.

Na een omzetdaling van bijna elf procent in 2015, zag Coolcat zijn omzet vorig jaar verder teruglopen. Door een daling van nog eens 6,9 procent blijft er nog 129 miljoen euro over. In nagenoeg alle landen waar de keten actief is werd minder verkocht, waaronder 3,6 procent minder in eigen land.

OmzetCoolcat2016

Een dalende omzet is geen probleem als de kosten meebewegen. Dat doen ze wel, maar niet voldoende: het negatieve operationeel resultaat liep op naar 16,7 miljoen euro. De retailer spreekt zelf van een ‘grote negatieve ebitda’ met ‘optisch weinig verbetering’ ten opzichte van een jaar eerder.

Het grotere verlies is volgens Coolcat het gevolg van de implementatie van een herstelprogramma, dat vorig jaar werd ingezet. Ceo Lilian Vos vertelde begin dit jaar al over ‘een fiks aantal maatregelen’, die de retailer neemt. In de jaarrekening over 2016 zijn ze nog maar eens op papier gezet:

 • Er is een commerciële kalender geïntroduceerd als richtlijn voor alle afdelingen binnen het bedrijf. Bovendien is er een grote reorganisatie geweest op de afdeling buying & styling om de collecties te verbeteren.
 • Er wordt getracht afscheid te nemen van de hoge en oude voorraden. Ook zijn betaalvoorwaarden aangepast om het werkkapitaal te verhogen.
 • De overheadkosten worden in bedwang gehouden: er is minder personeel in de winkels en op kantoren. Het aantal fte daalde vorig jaar al van 977 naar 905.
 • Er wordt ingezet op huurverlaging bij de onderhandelingen over een contractverlenging. “Coolcat is hierin geen uitzondering. Het getuigt in mijn ogen ook van goed koopmanschap”, zei Vos daar eerder dit jaar over. Uit het nieuwe jaarverslag blijkt dat alle huurverplichtingen opgeteld nog 142 miljoen euro bedragen: ruim zeventien procent minder dan een jaar eerder.
 • De verkoopkanalen worden geoptimaliseerd: verlieslatende winkels gaan dicht, terwijl sterk wordt geïnvesteerd in online kanalen. Daarvoor is een speciaal online team neergezet, dat een dubbelcijferige groei heeft gerealiseerd.

Nieuwe afspraken

Het herstelplan lijkt voorzichtig zijn vruchten af te werpen. In het vierde kwartaal kwam er een einde aan de omzetdaling: de omzet lag op hetzelfde niveau als in 2015. Er blijft echter onzekerheid over de toekomst van de winkelketen, klinkt het in de jaarrekening. ‘Het management van Coolcat moet erkennen dat het tempo van het herstel achterblijft bij de verwachtingen.’ Mede daardoor heeft de retailer vorig jaar bankconvenanten geschonden. Met ING en eigenaar Roland Kahn zijn nieuwe afspraken gemaakt:

 • Het werkkapitaal is verlaagd van twintig naar vijftien miljoen euro.
 • Kahn heeft eind vorige maand vijf miljoen bijgestort, nadat hij in 2016 al eens een kapitaalinjectie van tien miljoen euro deed.
 • Het vastgoedbedrijf van Kahn heeft een aanvullende kredietlijn beschikbaar gesteld voor tijdelijke financieringsbehoeften.
 • Voor dit jaar is met ING een nieuw convenant afgesproken: de ebitda mag niet lager liggen dan 7,5 miljoen euro in de min.

'Verzachtende maatregelen'

Het management van Coolcat heeft drie scenario’s opgesteld voor 2017 en 2018, waarbij in het slechtste geval de omzet niet verbetert en het resultaat slechts iets, dankzij beter voorraadbeheer en lagere operationele kosten. Coolcat denkt dat er dan volgend jaar sprake kan zijn van ‘significante liquiditeitstekorten’.

In dat geval liggen er nog wat ‘verzachtende maatregelen’ op de plank. Een aantal troeven om de 'situatie om te draaien', noemde Vos ze begin dit jaar:

 • Het winkelbestand wordt verder verkleind, terwijl de onderhandelingen met verhuurders worden geopend om de kwaliteit en prestaties van de winkels te verhogen.
 • De kwaliteit van winkelpersoneel wordt verbeterd, om de verkoopconversie en crosschannelverkopen via tablets in de winkel verder te verhogen.
 • De online groei wordt gestimuleerd, door meer internationale partnerships aan te gaan met online platforms.
 • De kosten van de backofficeactiviteiten worden verlaagd.
 • De omloopsnelheid van de voorraad gaat omhoog door minder voorraad aan te houden en de ‘hit rate’ van traditioneel sterke productcategorieën te verbeteren. Dit moet resulteren in een betere liquiditeit en winstgevendheid, terwijl er minder werkkapitaal en afprijzingen nodig zijn.

Deze extra maatregelen moeten er bij het slechtste scenario voor zorgen dat de ebitda in 2018 alsnog – een klein beetje – positief uitpakt. Met de steun van Roland Kahn en een financiering die nog zeker tot 1 september 2018 loopt, verwacht het management in de nabije toekomst weer winstgevend te kunnen zijn.

Het zijn veelal dezelfde woorden die een jaar terug ook in de jaarrekening werden afgedrukt. Vos liet echter al weten dat de maatregelen zich pas dit jaar zullen terugbetalen. Ook Kahn heeft er ‘vertrouwen in dat Coolcat de verliezen kan ombuigen’, zo laat hij aan Quote weten.

De eerste tekenen van de herstructurering om de continuïteit te kunnen waarborgen zijn volgens hem gunstig. “Er heerst natuurlijk nog wel grote onzekerheid”, stelt Kahn. “Daarom ga ik geen voorspelling doen voor het komende jaar.”

Auteur: Nick Möller

LEES OOK OP RETAILTRENDS.nl: Waarom je toch vooral moet kopen in de winkel