De Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën hebben hun zorgen geuit over commercieel vastgoed.

Bij veel bedrijven zal de waardering van beleggingen hierin door de coronacrisis aangepast moeten worden. Investeerders en accountants doen er goed aan vastgoedportefeuilles tijdig na te lopen.

De toezichthouders stellen verder dat Nederlandse banken er te midden van de coronacrisis beter voor staan dan bij de financiële crisis van 2008.

Nederlandse toezichthouders uiten hun zorgen over beleggingen in commercieel vastgoed. Door de coronacrisis kan de waarde ineens rap dalen.

“Deze markt bevond zich voor de crisis op een hoogtepunt en is van oorsprong zeer conjunctuurgevoelig doordat inkomsten snel wegvallen bij een afname in economische bedrijvigheid”, aldus het Financieel Stabiliteitscomité.

Daarin praten vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën over de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Ook het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige aan de vergaderingen deel.

De vraag naar bedrijfs- en kantoorruimte neemt bovendien af door een toename van internetverkopen en thuiswerken, stellen de gesprekspartners. “Dit krijgt mogelijk een extra impuls door de huidige contactbeperkende maatregelen die slechts ten dele gecompenseerd worden doordat meer afstand in kantoren moet worden gehouden”, aldus het verslag van de vergadering op 29 mei.

Lees ook op Business Insider

Bij veel bedrijven zal de waardering van beleggingen in commercieel vastgoed door de crisis aangepast moeten worden. Investeerders en accountants doen er goed aan vastgoedportefeuilles na te lopen en panden tijdig opnieuw op waarde te schatten.

Overigens zijn op de woningmarkt vooralsnog nauwelijks effecten van de coronacrisis zichtbaar.

Banken staan er beter voor dan tijdens de kredietcrisis

Het Financieel Stabiliteitscomité observeert verder dat Nederlandse banken er te midden van de coronacrisis beter voor staan dan bij de financiële crisis van 2008. Maar wanneer het economisch herstel langer uitblijft, zal de kapitaalpositie van banken toch verslechteren.

Daarom is het van belang om te voorkomen dat de huidige economische crisis omslaat in een financiële crisis.

Volgens de gesprekspartners is belangrijk dat de bankensector er goed voor blijft staan, voor het op peil houden van de kredietverlening en het ondersteunen van toekomstig economisch herstel. Banken moeten daarom een goede afweging blijven maken van alle kredietrisico’s.

De belangrijkste uitdaging in de komende periode lijkt daarnaast om de economie de ruimte te geven zich aan te passen aan de economische schok van de virusuitbraak. Dit betekent dat investeringen en werkgelegenheid moeten kunnen verschuiven naar nieuwe bedrijven of sectoren.

Ook zouden overheidsmaatregelen niet tot onhoudbare schulden moeten leiden, aldus de deelnemers aan het comité.

Het sentiment op de beurzen kan snel weer omslaan

De deskundigen vinden het lastig op dit moment goede economische voorspellingen te doen. In de eerste fase van de crisis heeft volgens hen een sterke correctie op de financiële markten plaatsgevonden.

Door ingrijpende maatregelen vanuit overheden en centrale banken is de situatie in de afgelopen weken gestabiliseerd. Maar het recente herstel op financiële markten lijkt gebaseerd te zijn op verwachtingen dat de contactbeperkende maatregelen verder kunnen worden versoepeld en zich geen nieuwe virusuitbraak voordoet.

Het comité waarschuwt dat het sentiment snel weer kan omslaan bij tegenvallende ontwikkelingen. Dan zouden zich zomaar weer nieuwe marktcorrecties kunnen voordoen.

LEES OOK: 5 redenen waarom je beter niet in een vakantiepark of ander vastgoedproject kan beleggen