Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
  • In 2023 naar verwachting treedt de Regeling ‘Werkgebonden Personenmobiliteit’ in werking.
  • Bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten naar verwachting vanaf 1 juli 2023 zakelijke kilometers aan de overheid doorgeven.
  • Vanaf 2026 wordt daar ook een maximale CO2-uitstoot aan gekoppeld, wat nu al relevant is bij het afsluiten van nieuwe contracten voor leaseauto’s.
  • Lees ook: Dit moet je weten over de nieuwe Toyota Prius

Vanaf volgend jaar wordt de regeling voor ‘werkgebonden personenmobiliteit’ in werking gesteld, gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer. Bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten dan jaarlijks het aantal gereden reiskilometers van werknemers opgeven aan de overheid.

Daarmee wil men inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van bedrijven en kijken of de doelstelling om één megaton CO2 te besparen voor 2030, haalbaar is.

Deze kilometerrapportage omvat niet alleen de met de auto afgelegde kilometers. Ook de met het openbaar vervoer gereisde kilometers worden meegeteld.

Alleen vrachtvervoer en betaald personenvervoer (taxi’s) zijn uitgezonderd van de nieuwe regelgeving. Ook hoeft een bedrijf de vervoerskilometers van vrijwilligers niet mee te tellen. Het gaat dus eigenlijk alleen om betaalde werknemers die een bepaalde vergoeding krijgen voor de kilometers die ze voor het bedrijf afleggen.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling op 1 juli 2023 in werking treden en zich beperken tot de rapportage van de afgelegde kilometers waarvoor de werkgever een vergoeding geeft. Het maakt dan dus nog niet uit of werknemers voor zakelijke kilometers tonnen CO2 uitstoten met een dieselauto of helemaal niets met een elektrische auto.

Vanaf 2026 verandert dat, want dan mag een werknemer nog maar maximaal 96 gram CO2 per gereden kilometer uitstoten. Vanaf dat moment wordt het zaak om als onderneming grip te hebben op de CO2-uitstoot van het zakelijke vervoer.

De komende jaren wordt dus van belang voor bedrijven om de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer bij te sturen, als dit boven de normering uitkomt.

Om het niet ingewikkelder te maken dan het al is, kiest de overheid voor model waarbij er alleen gerekend wordt met de CO2-uitstoot van de motor van de auto. De CO2-uitstoot van bijvoorbeeld de fabricage van de auto wordt niet meegenomen in het geheel.

Ook hoeft een onderneming de CO2-uitstoot niet zelf te berekenen. Dat doet de overheid op basis van het opgegeven vervoersmiddel, de verbruikte brandstof en het aantal gereden kilometers. Dit alles gebeurt overigens op jaarbasis.

Populaire leaseauto's: zo hoog is de CO2-uitstoot

De makkelijkste oplossing voor de extra administratie en berekeningen die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt, is om iedere werknemer vanaf 2026 in een elektrische of een hybride auto te laten rijden. Zo blijft de werkelijke uitstoot ver verwijderd van de 96 gram CO2 per kilometer die in 2026 maximaal is toegestaan, en kunnen werknemers gaan en staan waar ze willen.

Maar dat lijkt niet voor iedereen haalbaar, als je kijkt naar de vijf populairste leaseauto's van dit jaar tot nu toe. Dit zijn allemaal benzineauto’s die ruim meer uit dan de gestelde 96 gram CO2 per kilometer uitstoten.

Zoals je ziet hebben we hier te maken met vooral kleinere en zuinige auto’s. En toch halen ze allemaal de doelstelling voor 2026 niet. Wil je als bedrijf dus echt alle kilometers voor zakelijk- en woon-werkverkeer met een auto laten doen, dan zul je de komende jaren toch echt voor een hybride of volledig elektrische vierwieler moeten kiezen bij het aanbieden van leaseauto's.

Dit betekent ook dat als je voor werknemers volgend jaar een nieuw vierjarig (of langer) leasecontract afsluit voor één van de in de tabel vermelde voertuigen, er in 2026 mogelijk problemen kunnen ontstaan.

Met andere woorden: het is nu al zaak om op te letten welke leaseauto’s volgend jaar in het wagenpark worden opgenomen. Of er moet gekeken worden naar alternatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een verplichting om vaker het openbaar vervoer te nemen. Daarmee zouden de zakelijke kilometers die het belangrijkst zijn voor de bedrijfsvoering, worden veiliggesteld.

Natuurlijk is een alternatief ook om leasecontracten met een kortere looptijd af te sluiten, maar hierbij gaan de maandelijkse kosten ook omhoog. Dat moet maar net in het budget passen.

Toch staat dit alles nog niet helemaal vast. De overheid wil de bovengenoemde regeling invoeren, maar de startdatum is verschoven. Aanvankelijk zou dit 1 januari 2023 zijn, maar dat bleek technisch niet haalbaar. 1 juli lijkt dat vooralsnog wel.

Daarnaast hebben we nog tot 2026 voordat de verplichting rond de maximale CO2-uitstoot van zakelijk verkeer ingaat. Dat houdt in dat er in de tussentijd nog aanpassingen gedaan kunnen worden. Al zullen die waarschijnlijk alleen maar strengere eisen opleveren. Nog een reden om extra op te letten met nieuwe leasecontracten.

LEES OOK: Dit elektrische Rotterdamse autootje moet 130 km/u halen, 300 km kunnen afleggen en €30.000 gaan kosten: bekijk de Yksi