Een vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten vormt geen bedreiging voor de voedselveiligheid en de wetten rond milieubescherming en dierenwelzijn in Europa.

Dat zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) donderdag in Washington tegen het ANP.

Europa en de VS onderhandelen al lange tijd over een veelomvattend handelsverdrag, het zogeheten TTIP-akkoord. Critici vrezen onder meer dat zo’n akkoord de voedselveiligheid in Europa ondermijnt. Europese onderhandelaars zullen dat echter niet toestaan, aldus de minister.

Chloorkip niet op tafel

,,De chloorkip komt er niet in”, zo verwees Ploumen naar het veelgebruikte schrikbeeld van met chloor behandeld Amerikaans kippenvlees. ,,Die ligt niet eens op tafel. Dat geldt voor alles wat onze standaarden op het gebied van voedselveiligheid, milieuwetgeving en dierenwelzijn zou verlagen.”

Bij andere pijnpunten moet nog duidelijk worden of Nederlandse bezwaren ook door de rest van Europa worden gedeeld. Hierbij gaat het onder meer het arbitragesysteem waarmee buitenlandse investeerders een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen (ISDS).

Ploumen wil dit systeem inperken, onder meer door alleen bedrijven die veel activiteiten hebben in Europa of de VS rechten te geven op dit gebied. Verder moet de onafhankelijkheid van het ISDS-systeem worden gewaarborgd. Volgens Ploumen worden deze eisen in Europa breed gedragen. Binnenkort blijkt uit een voorstel van de Europese Commissie in hoeverre de voorstellen daadwerkelijk door Brussel worden overgenomen.

Een ander probleem ziet Nederland in het orgaan dat moet voorkomen dat er nieuwe handelsbarrières worden opgeworpen, als de oude zijn weggenomen. Dit mag nooit Europese of nationale wetten, bijvoorbeeld voor voedselveiligheid, in de weg staan, benadrukte Ploumen. Hoe andere Europese landen hier tegenaan kijken is volgens haar nog onduidelijk.

Zorgen over het akkoord leven overigens niet alleen in Europa. Zo vinden veel Amerikanen Europese schimmelkaas enger dan hun eigen chloorkip. Wanneer de onderhandelingen worden afgerond, valt volgens Ploumen dan ook niet te voorspellen. ,,Het eerdere doel van eind 2015 lijkt wel erg ambitieus. Obama heeft aangegeven het binnen zijn termijn te willen afronden. Daar kan ik me in vinden.''

Ploumen gaf donderdag verder aan dat de SER om advies wordt gevraagd over de mogelijke sociaaleconomische gevolgen van het TTIP voor Nederland. De raad moet onder meer bekijken of Nederlandse en Europese regels rond arbeid en vakbonden goed worden beschermd.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl