• Op de lange termijn overleven bedrijven alleen als ze hun rol in de wereld serieus nemen
  • Ondernemers moeten in hun bedrijfsvoering laten zien welke bijdrage ze leveren aan een beter milieu, een betere omgeving voor werknemers én een betere maatschappij.
  • Business Insider wil bedrijven prikkelen om transparant te zijn over hun initiatieven voor een betere wereld. Hoe concreter, hoe beter. Sustainable Business is de basis voor duurzaam succes.

Steeds meer bedrijven beseffen dat hun waarde niet alleen wordt bepaald door groei en winstmaximalisatie. Ondernemingen worden meer en meer beoordeeld op wat zij doen voor een betere, duurzamere wereld. Zo bekeken is zorgen dat je een ‘sustainable business’ hebt steeds meer een randvoorwaarde voor succes op de lange termijn.

Business Insider vindt dat Sustainable Business verder reikt dan de relatie tussen private bedrijven en hun klanten. Ondernemers voorzien in tal van nuttige behoeften voor de maatschappij en zijn een belangrijke bron van innovatie. Dat daar een beloning tegenover mag staan in de vorm van winst, is niet meer dan redelijk.

Maar er is meer dan dat. Om te overleven op de langere termijn ontkomen bedrijven er niet aan hun rol in de wereld serieus te nemen. Anders verliezen ze hun license to operate.

Business Insider wil ondernemers en ondernemingen stimuleren een substantiële bijdrage te leveren aan een betere wereld; beter voor het milieu, beter voor medewerkers en beter voor de maatschappij. Wij willen bedrijven inspireren en stimuleren om hun middelen en talent optimaal te benutten om de wereld vooruit te helpen.

Van 'social enterprises' tot gewone ondernemers

Business Insider besteedt met het kernthema Sustainable Business aandacht aan bijzondere ondernemers die met een ‘social enterprise’ grote impact hebben, maar ook aan ‘gewone’ ondernemers en ondernemingen die op hun eigen manier het verschil maken.

Zo heeft softwarebedrijf Salesforce afgelopen jaar een inventieve manier gevonden om het personeel te motiveren én de maatschappij te helpen: elke werknemer krijgt zeven dagen per jaar om zich in te zetten voor een betere wereld, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.

Tal van bedrijven zetten inmiddels stappen om duurzamer te ondernemen. Neem bijvoorbeeld het 150 jaar oude Brabantse familiebedrijf Havep dat bij de inkoop selecteert op duurzaam katoen voor de productie van werkkleding. Of de Utrechtse startup De Clique die afval ophaalt bij horecabedrijven en aflevert als grondstof voor andere ondernemers die er etherische oliën, schoonmaakmiddelen en diervoeding van maken.

Bedrijven prikkelen om transparant te zijn

Business Insider wil bedrijven ook prikkelen om transparant te zijn over hun initiatieven voor een betere wereld. Hoe concreter, hoe beter. Bedrijven moeten onderbouwen hoe ze bijdragen aan een duurzame omgeving, gemotiveerde medewerkers en een betere maatschappij.

Die boodschap mag minstens zo veel gewicht krijgen als de financiële resultaten.

Bekijk hier onze overzichtspagina voor Sustainable Business »