Al is de automobilist nog zo snel, Justitie achterhaalt hem wel. Dit geldt
niet alleen in Nederland, maar ook over de grens.

Ongestraft het gaspedaal te hard indrukken op de Duitse Autobahn is er niet
meer bij. De kans is groot, dat je enkele maanden later een boete op de
deurmat aantreft, want de Europese samenwerking voltrekt zich inmiddels ook
op het gebied van verkeersboetes.

Heb je een verkeersovertreding begaan in Duitsland, België of Zwitserland,
dan kunnen de autoriteiten jouw adres in Nederland achterhalen. Deze landen
hebben namelijk met Nederland een kentekenuitwisselingsverdrag gesloten,
waardoor de RDW desgewenst kentekeninformatie verschaft.

Kentekenregister
Maar daar blijft het niet bij. Er is in de Europese Unie afgesproken dat
EU-lidstaten het kentekenregister van andere lidstaten kunnen raadplegen
voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten.

In oktober 2011 is een nieuwe EU-richtlijn in werking getreden die erin
voorziet dat het kentekenregister van een andere lidstaat ook kan worden
geraadpleegd bij verkeersovertredingen.

Deze richtlijn – die uiterlijk november 2013 moet worden geïmplementeerd –
beperkt zich vooralsnog tot de acht meest voorkomende verkeersovertredingen,
zoals snelheidsovertredingen en door rood licht rijden.

Maar Nederland wil met landen individuele afspraken maken om het register ook
open te stellen voor andere verkeersovertredingen. Kortom: het wordt voor
andere landen steeds makkelijker om je te vinden, als je een
verkeersovertreding hebt begaan.

Lees ook op Business Insider

Boete-overdracht
Als een ander EU-land niet zelf de boete wil innen, of dat te omslachtig
vindt, mag het de zaak ook overdragen aan Nederland, dat de opbrengst dan
zelf mag houden. Deze taak wordt uitgevoerd door het Centraal Justitieel
Incasso Bureau (CJIB), dat inmiddels boetes int uit Duitsland, Oostenrijk,
Frankrijk, Spanje, Zweden, Finland, Polen en Hongarije.

Je krijgt dezelfde boete opgelegd als in het land waar je de overtreding hebt
begaan. Als je bijvoorbeeld in België wordt betrapt op niet-handsfree
bellen, krijg je een boete van 100 euro opgelegd en niet de 220 euro die in
Nederland voor dit vergrijp geldt. Omgekeerd kan een boete ook zwaarder
uitpakken dan voor hetzelfde vergrijp in Nederland.

Hoeveel buitenlandse verkeersboetes het CJIB afgelopen jaar heeft overgenomen,
kan deze organisatie nog niet vertellen. Maar er zit volgens de woorvoerder
wel een stijgende lijn in en het CJIB verwacht op basis van gesprekken met
andere EU-landen dat deze tendens zich zal voortzetten.

Onherroepelijk
Het CJIB int alleen boetes die onherroepelijk zijn. Dat betekent dat het land
waar je de overtreding hebt begaan je al in de gelegenheid heeft gesteld om
tegen de boete in beroep te gaan.

In beroep gaan tegen een door het CJIB opgelegde buitenlandse boete heeft
daarom geen zin: die kans heb je al gehad. Als je niet betaalt, kun je twee
aanmaningen verwachten, gevolgd door een dwangbevel. Kom je dan nog niet
over de brug, dan kun je in vervangende hechtenis worden genomen.

Elk EU-land mag overigens zelf beslissen of ze de boete wel of niet aan een
ander land overdraagt. Niet elke buitenlandse boete komt dus bij het CJIB
terecht.

Aanhouden
Juich niet te vroeg als je boete niet aan het CJIB wordt overgedragen. Als je
niet betaalt, kunnen de buitenlandse autoriteiten jouw naam in hun
opsporingsregister opnemen. Je kunt dan bij de grensovergang of bij een
verkeerscontrole in dat land worden aangehouden. In dat geval kan je
paspoort of rijbewijs worden ingenomen tot je de boete alsnog hebt betaald.
Je moet er bovendien op rekenen dat het boetebedrag soms fors verhoogd kan
worden met gerechts- en / of administratiekosten.

Lees ook:

Verkeersoetes: dit betaal je in wintersportlanden

Waar zijn winterbanden verplicht?

‘Ga altijd in beroep tegen een bekeuring’

Zo kom je van je verkeersboete af

Vijf vragen (en antwoorden) over verkeersdelicten

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl