Kenniswerkers uit het buitenland met een hoog salaris zijn  gevoelig voor lage belastingen, blijkt uit een studie. De Nederlandse 30-procentregeling is daarmee een belangrijk wapen op de internationale arbeidsmarkt.

Bedrijven, vaak multinationals, die tijdelijk hoogopgeleide buitenlandse werknemers naar Nederland willen halen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de zogenoemde 30-procentregeling. Die houdt in dat maximaal 30 procent van het loon — inclusief een speciale onkostenvergoeding — als belastingvrije vergoeding mag worden verstrekt.

Nederland is niet het enige Europese land dat fiscale cadeautjes uitdeelt aan buitenlands toptalent. Ook België, Denemarken, Finland, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland kennen dergelijke regelingen. Maar hoe effectief zijn die?

Buitenlandse grootverdiener en fiscus

Uit recent onderzoek op basis van Deense gegevens, blijkt dat fiscale prikkels voor internationale kenniswerkers grote invloed kunnen hebben, vooral bij werknemers met hoge salarissen. Economen Camille Landais, Henrik Kleven en Emmanuel Saez leggen op discusiesite Vox uit hoe dat werkt.

Denemarken voerde in 1992 een belastingkorting in voor buitenlandse kenniswerkers, die vooral voordelig is bij inkomens vanaf 100 duizend euro. Dan hoor je in Denemarken bij de 1 procent die het meest verdient.

Wat blijkt? Het aandeel van buitenlanders bij de 0,5 procent in Denemarken die het meest verdient is sinds de invoering van de gunstige fiscale regeling gestegen naar 7,5 procent, terwijl dit zonder deze regeling naar schatting 4 procent zou zijn geweest. Dat is statistisch een groot effect.

Uniforme regels binnen Europa

Conclusie van de onderzoekers is dat buitenlandse topverdieners sterk gevoelig zijn voor fiscale prikkels, wat ook verklaart waarom Europese landen op dit vlak met elkaar concurreren.

Lees ook op Business Insider

Tegelijk zijn de negatieve gevolgen voor landen die geen speciale regeling voor buitenlandse veelverdieners hebben, relatief groot. Dat pleit er volgens de onderzoekers voor om bijvoorbeeld binnen Europa uniforme regels af te spreken voor het belasten van hoogopgeleide migranten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl