Frankrijk en Italië hebben Brussel gepaaid met relatief licht aanpassingen van hun begroting voor 2015. De Europese Commissie vindt dat genoeg om de begrotingen goed te keuren.

De Europese Commissie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor alle begrotingen die de eurolanden ter beoordeling aan de commissie hadden gestuurd. Dat heeft scheidend Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, Jyrki Katainen, bekendgemaakt. Zorgenkindjes Italië en Frankrijk hebben het ook gehaald.

Europese Commissie mild voor Frankrijk en Italië

Verscheidene lidstaten hebben de afgelopen weken extra informatie naar Brussel moeten sturen en er zijn gesprekken met de commissie geweest over enkele bedenkingen die rezen uit de ingediende ontwerpbegrotingen. ,,Ik verwelkom het feit dat deze landen constructief hebben gereageerd op onze zorgen”, aldus Katainen die een nieuwe functie krijgt in de ploeg van Jean-Claude Juncker.

“Gevallen waarbij landen ernstig in gebreke blijven bij het naleven van de begrotingsregels waardoor we een negatief oordeel zouden moeten vellen, hebben we niet direct gezien,” aldus de Fin. Frankrijk en Italië komen er hiermee goed vanaf.

Brussel legt begrotingen EU-landen onder het vergrootglas

De commissie kan sinds vorig jaar de ontwerpbegrotingen van de eurolanden onder de loep nemen voordat die door de nationale parlementen worden goedgekeurd. Het eindoordeel van alle eurolanden volgt tegen eind november en wordt door de nieuwe commissie gedaan.

"Onze diensten zullen nu werken aan hun gedetailleerde beoordeling van de ontwerpbegrotingen en de nieuwe commissie zal eind november haar oordeel daarover klaarhebben. Elke tekortkoming of elk risico zal op dat moment duidelijk naar buiten worden gebracht'', aldus een verklaring van het kantoor van de commissaris voor Economische en Monetaire Zaken.

Frankrijk en Italië behoren tot een kringetje van landen die de afgelopen twee weken om opheldering is gevraagd over de begroting.

Parijs kondigde extra inkomstenbronnen en meevallers (lagere rentelasten) aan, maar weigerde meer te bezuinigen dan de 21 miljard euro die al op de agenda stond.

Frankrijk genoot al twee jaar uitstel tot 2015 om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3 procent te krijgen. Het staat nu op 4,3 procent en zal voorlopig niet onder de drie procent zakken. Frankrijk krijgt van de Commissie de facto de ruimte om het begrotingstekort pas in 2017 onder de drie procent te laten zakken.

Frankrijk vindt paar miljard aan besparingen

Dinsdag bleek dat de Franse regering haar begrotingstekort volgend jaar wel iets wil verkleinen. De Franse minister van Financiën Michel Sapin bleek voor 3,6 à 3,7 miljard euro aan extra besparingen te hebben gevonden.

Sapin kwam echter niet met extra bezuinigingen, maar vond vooral extra inkomstenbronnen en meevallers. De besparingen komen onder meer door de lage rente die Frankrijk betaalt over staatsleningen, waardoor de rentelasten lager zijn dan eerder begroot.

Ook valt de bijdrage aan de EU-begroting lager uit dan verwacht. Verder voorziet Parijs hogere inkomsten uit de aanpak van belastingfraude en het afschaffen van belastingvoordelen voor bedrijven.

Structurele tekort omlaag

Door de maatregelen zou het structurele Franse begrotingstekort, dat wordt gecorrigeerd voor schommelingen van de economie, kunnen dalen. De Europese Commissie eiste dat Frankrijk het structurele tekort in ieder geval met 0,8 procentpunt laat dalen in 2015, ook al blijft het feitelijke tekort dan hoger dan 3 procent.

Met de nieuwe maatregelen komt Frankrijk zelf tot een daling van het structurele tekort van 0,5 procent. En dat is kennenlijk genoeg voor de Commissie.

Italië, dat wel onder de drie procentsdrempel voor het reguliere begrotingstekort  zit, kwam met een extra matiging over de brug. De centrumlinkse regering wil onder meer belastingverlagingen uitstellen.

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl