Graag had het Verenigd Koninkrijk willen toetreden tot het vrijhandelsverdrag van landen rondom de Stille Oceaan, maar een Australisch politicus gooit flink wat roet in het eten.

Tegen de Financial Times zei de Australische minister Simon Birmingham van Handel dat hij het onwaarschijnlijk acht dat het Verenigd Koninkrijk op de korte of middellange termijn lid wordt van het CPTPP, het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.

Belangrijkste obstakel: het Verenigd Koninkrijk ligt niet in de Pacifische regio. Birmingham zei wel dat Australië klaarstaat om een andere vorm van samenwerking op korte termijn te realiseren.

“Het behoeft geen betoog dat het Verenigd Koninkrijk niet in de Pacific ligt”, zei Birmingham tegen de FT. “Sommige andere leden vinden dat landen in de regio voorrang zouden moeten hebben als het om toetreding gaat.”

De Britse minister van Internationale Handel Liam Fox, die op zeker moment zelfs beloofde dat het VK een veertigtal deals gesloten zou hebben tegen de tijd dat het land de EU zou verlaten, heeft herhaaldelijk verklaard graag te willen toetreden tot de Pacifische club, een samenwerkingsverband waar onder meer Australië, Canada en Japan toe behoren. De Australische minister draait met zijn uitlatingen in de FT die wens hardhandig de nek om.

Eerder behoorde ook de Verenigde Staten tot de club van landen rond de Stille Oceaan die samenwerken, maar president Donald Trump zegde de Amerikaanse deelname aan het vrijhandelsverdrag op.

Australië wil wel bilaterale deal sluiten met het VK

Parallel aan zijn waarschuwing dat Britse toetreding hoogst onwaarschijnlijk is, riep de Australische minister Birmingham de Britten op duidelijkheid te verschaffen over ’s lands toekomstige handelsrelatie met de rest van de wereld. En zo schaart Birmingham zich bij het groeiende gezelschap van politici dat hierover duidelijkheid van de Britten verlangt.

Lees ook op Business Insider

“Het mondiale bedrijfsleven hoort graag van het Verenigd Koninkrijk hoe de toekomst eruitziet – en dat geldt vooral voor die bedrijven die het Verenigd Koninkrijk als een hub zien van waaruit met de rest van Europa zaken gedaan kan worden.”

Birmingham had desondanks ook goed nieuws voor de Britten: Australië is bereid op korte termijn een handelsovereenkomst te sluiten in het geval van een no deal-Brexit.

“Bij een no deal-Brexit stellen we het op prijs wanneer het Verenigd Koninkrijk zo snel als maar mogelijk is een handelsakkoord kan sluiten. Ik hoop dat we de onderhandelingen daarover dit jaar nog kunnen afronden”, zei hij in de FT.

Het Verenigd Koninkrijk heeft tot 29 maart de tijd om een Brexit-overeenkomst te tekenen, maar de politieke patstelling in het Britse Lagerhuis doet de kans op een no deal-Brexit met de dag toenemen.