Nederlandse bedrijven waren vorig jaar een stuk beter op de hoogte van de regelingen rond Brexit dan nu. En dat terwijl we afstevenen op een ‘no deal’.

Het percentage dat zich goed heeft voorbereid is gedaald van 76 procent een jaar geleden naar 60 procent nu.

De Britten zijn in februari officieel uit de Europese Unie getreden, maar volgen nog tot eind dit jaar de EU-regels. Tot die tijd wordt onderhandeld over de handelsregels.

Op dit moment is de kans op een ‘no deal’ groot, aangezien een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ver weg is en de overgangsperiode niet wordt verlengd.

Als de Britten zonder akkoord uittreden, betekent dat een einde van de vrije handel en kunnen er wederzijds importtarieven gaan gelden.

Nederlandse bedrijven zijn minder goed voorbereid op de Brexit dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek onder vierhonderd ondernemingen die direct of indirect zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.

Het percentage bedrijven dat zich een beetje tot in zeer grote mate heeft voorbereid op de Brexit daalde van 76 procent in 2019 naar 60 procent dit jaar. Net als een jaar geleden is nog steeds een derde goed voorbereid.

De afgelopen drie jaar was 82 procent van de bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk redelijk tot zeer goed op de hoogte van de Britse uittreding uit de Europese Unie. Dat percentage is gedaald naar 59 procent.

De Britten verlieten de EU in februari, maar volgen tot eind dit jaar EU-wetgeving. Die periode had verlengd kunnen worden met twee jaar, maar dan had hierover voor 1 juli een akkoord moeten zijn bereikt. Londen wil geen verlenging.

Bedrijven verwachtten verlenging van transitieperiode

Uit het onderzoek van Kantar in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken bleek dat een derde van de bedrijven verwacht dat die verlenging er wel zou komen. Die extra tijd komt er dus niet.

"De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat er voor bedrijven nog best wat werk aan de winkel is. Dus ga in gesprek met toeleveranciers en afnemers, zorg voor een douanenummer (EORI) en regel het transport goed en tijdig", reageert minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

Welke investeringen moet ik doen in bijvoorbeeld douanesoftware, personeel en logistiek? En welke kosten bereken ik door? Ga ik voorraad houden en waar? Zijn mijn overeenkomsten Brexitproof? Breng de gevolgen en risico’s zo volledig mogelijk in kaart. Deze instanties helpen je hierbij:

De onderhandelingen over een nieuwe (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk lopen stroef. Het kabinet roept bedrijven op zich in elk geval voor te bereiden op een no-deal. De verwachting is dat er hooguit een beperkt akkoord zal komen.

In het onderstaand artikel beschrijft Business Insider wat er gebeurt bij een no deal-Brexit.

LEES OOK: Waarom de echte Brexit niet komt op 31 januari 2020 en Boris Johnson voor een uiterst pijnlijke keuze staat