Ex-minister Wouter Bos (Financiën) had geen hoge pet op van zijn collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie).

Dat liet hij woensdag blijken tijdens zijn verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

Tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes stelde zijn partijgenote Vogelaar zich volgens Bos duidelijk tegenover hem op en trok ze één lijn met Van Leeuwen. ,,Dat vind ik niet sterk overkomen. Zo hoort het niet te gaan.” Volgens Bos gedroeg Vogelaar zich ,,helaas” als belangenbehartiger van de sector.

Zo stelde ze zich tijdens een debat ook pontificaal achter Woonbron op, die het avontuur met het ss Rotterdam was aangegaan, waardoor de woningstichting op de rand van de afgrond kwam. Het zou ook nog kunnen dat haar ambtenaren zich te veel met de corporaties vereenzelvigden, aldus Bos.

Bos zei ook dat de corporaties een houding hadden van ‘bemoei je er niet mee’. ,,In brieven werd gedreigd met sabotage van het regeringsbeleid.”

Bos (destijds tevens PvdA-leider) en Vogelaar waren allebei minister in het vierde kabinet-Balkenende. Dat kampte door een rekenfout in de kabinetsformatie met een gat van 1 miljard voor het woningbouwbeleid. Om dat op te lossen waren onderhandelingen met de corporaties nodig. Uiteindelijk is het geld grotendeels uit de schatkist betaald.

Vogelaar moest in november 2008 aftreden. Volgens Bos had ze al haar krediet verspeeld na ongelukkige mediaoptredens en een debat waarin ze Kamerleden ,,schoffeerde”. Als PvdA-leider concludeerde Bos toen dat Vogelaar ,,niet meer gezagsvol kon doorgaan”.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl