In de aanval tegen de vastgeroeste grootbanken! Dat was het idee nieuwkomer Knab (lees omgekeerd ‘bank’) in 2010. Maar wel met steun van verzekeringsreus Aegon.

René Frijters, eerder oprichter van beleggersbank Alex, werd in 2010 het boegbeeld van Aegon-dochter Knab, maar stapt na 7 jaar op. In een donderdag uitgegeven persbericht stelt Knab dat de bank nu de stap moet maken van “start-up naar scale-up”. Daarom is het managementteam uitgebreid, maar Frijters past daar niet meer in.

Verschil van inzicht over de noodzakelijke “leiderschapsstijl” en het vooruitzicht op een “beperktere verantwoordelijkheid” hebben Frijters doen besluiten op te stappen.

Knab: méér klanten nodig voor winstgevendheid

Knab heeft inmiddels 125 duizend klanten en wilde de afgelopen jaren vooral het verschil maken met transparante tarieven. Dus voor de kosten van betaalrekeningen wordt gewerkt met pakketten waarbij je als particulier bijvoorbeeld 5 euro (Knab Plus) of 15 euro (Knab Premium) per maand betaalt. Bij grootbanken worden dergelijke kosten vaak versleuteld in de rentetarieven.

Door met transparante vaste kosten te werken heeft Knab ruimte geschapen om relatief aantrekkelijke rentetarieven te bieden voor onder meer spaarrekeningen.

Op de zakelijke markt heeft Knab de afgelopen jaren zwaar ingezet op zzp'ers, met relatief lage dienstverleningskosten.

Maar die benadering vereist wel forse investeringen, die zich vooralsnog niet hebben uitbetaald. Eind 2015 stelde Frijters tegenover het FD dat hij dacht ongeveer 200 duizend klanten nodig te hebben om winstgevend te worden - dus 75 duizend meer dan het huidige aantal. De hoop was dat de bank dit jaar break-even zou draaien.

De grote vraag voor klanten is nu of de plannen voor opschaling - en dus het pad richting winstgevendheid - gepaard zullen gaan met hogere kosten voor bestaande klanten. De financiering van de groei moet immers ergens vandaan komen.

LEES OOK: FNV wil fiscale voordeeltjes zzp'ers afpakken