• Nederland zet voor het halen van de doelen voor het aandeel van hernieuwbare energie bij de elektriciteitsproductie relatief zwaar in op biomassa.
  • Onder biomassa valt ook de omstreden bijstook van houtsnippers in kolencentrales.
  • De Europese Commissie heeft een plan opgesteld om de inzet van biomassa strenger te reguleren.

Nederland heeft al langere tijd moeite om de doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare energie in de eigen stroomproductie te halen. In 2020 had 14 procent van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen moeten komen. Dat is 11,1 procent geworden, bleek in mei uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een omstreden onderdeel van de Nederlandse ‘hernieuwbare’ energiemix is biomassa, vooral omdat daar ook het bijstoken van houtsnippers in kolencentrales onder valt.

Onderstaande tabel laat zien dat biomassa (lichtblauwe vlak) veruit het grootste aandeel heeft in de hernieuwbare energiemix: van de 11,1 procent hernieuwbare energie kwam afgelopen jaar 6,02 procentpunt voor rekening van biomassa, ofwel iets meer dan de helft.

Wind is de nummer twee in Nederland, gevolgd door zonne-energie en overige bronnen zoals geothermie.

Afgelopen jaar hebben kolencentrales fors minder steenkool gebruikt en veel meer biomassa bijgestookt. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de gemeten CO2-uitstoot waarvoor bedrijven uitstootrechten moeten kopen in het kader van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) met 11,5 procent is gedaald, zo bleek in mei uit cijfers van de Nederlandse Emissie-autoriteit.

In coronajaar 2020 lag de vraag naar stroom lager, maar door meer biomassa bij te stoken in plaats van kolen hoeven bedrijven ook minder compenserende CO2-uitstootrechten te kopen. De CO2 die via biomassa wordt uitgestoten, valt namelijk niet onder het emissiehandelssysteem.

Mogelijk kan Nederland in de toekomst minder zwaar leunen op de inzet van biomassa uit houtsnippers om de doelen voor het aandeel van 'hernieuwbare' energie en de stroomproductie te halen. De Europese Commissie wil de regels voor biomassa namelijk aanscherpen, zo blijkt uit een conceptvoorstel waarover het Financiële Dagblad vrijdag bericht.

De Commissie wil onder meer het aantal gebieden uitbreiden dat niet gebruikt mag worden om bomen te kappen voor het aanleveren van houtsnippers. Het gaat dan om zogenoemde no-goareas.

Ook gaan voor elektriciteitscentrales vanaf 5 megawatt strengere regels gelden, terwijl dit nu alleen het geval is bij grotere centrales vanaf 20 megawatt. Volgens het FD kan dit impact hebben op de inzet van biomassa in Nederland.

LEES OOK: Het duurt nog tot 2055 voordat de gemiddelde koopwoning energielabel A heeft – Flevoland loopt voorop, Zeeland bungelt onderaan