Nederland kan komende jaren te maken krijgen met een gastekort als de overheid geen maatregelen neemt. Daarvoor waarschuwt Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk gasnet.

Als komende winters kouder dan gemiddeld verlopen, zouden de gasopslagen na de winter relatief leeg kunnen zijn. Dan is er een “reële kans” dat het de zomer daarop niet lukt om de opslagen weer voldoende te kunnen vullen voor het geval de winter erna weer heel koud wordt.

De kans dat dit gebeurt, lijkt klein. Maar volgens GTS is het zaak “proactief te handelen” om de levering van aardgas te kunnen blijven garanderen, nu de import van Russisch gas is gestopt en ervoor is gekozen om niet meer verder te gaan met de gaswinning in het Groningenveld.

In een adviesrapport worden meerdere maatregelen voorgesteld. Zo zou er een wettelijk vastgestelde vulnorm moeten komen voor de gasopslagen. Ook adviseert GTS om te beginnen met de aanleg van een noodvoorraad.

Minister Jetten: kans op gastekort is klein

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie zegt dat de in het rapport benoemde risico's reden zijn voor het kabinet om waakzaam te blijven. "Hoewel de kans zeer klein is dat de door GTS geschetste tekorten zich voordoen, zouden de economische en maatschappelijke gevolgen groot zijn."

Het kabinet werkt ook aan een wetsvoorstel om beter voorbereid te zijn op een mogelijke gascrisis. Dat wetsvoorstel zou volgens Jetten dit najaar naar de Tweede Kamer moeten gaan.

Volgens de bewindsman blijft het kabinet zich verder inzetten voor voldoende capaciteit als het gaat om de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Hierover lopen ook nog gesprekken met Gasunie.

Het risico op een tekort aan capaciteit zou vanaf oktober 2026 tijdelijk opgelost zijn met de uitbreiding van de Gate Terminal bij Rotterdam. Maar het probleem zou zich na afloop van de termijn voor de tijdelijke lng-terminal in de Eemshaven in september 2027 opnieuw kunnen voordoen, erkent Jetten.

Door het milde weer is de leveringszekerheid van gas afgelopen winter niet in gevaar gekomen. De Nederlandse gasopslagen waren vooraf ook goed gevuld. Op 1 november zaten ze voor 99,6 procent vol. Begin vorige maand was dit nog 64,9 procent. Daarmee werd ruimschoots voldaan aan het voor die datum vanuit Brussel voorgeschreven vulniveau van 43 procent.

LEES OOK: Nederland produceert steeds minder eigen gas: afhankelijkheid van import stijgt waarschijnlijk naar 80% tot 90%.