Het seizoen voor de presentatie van de kwartaalcijfers van beursgenoteerde bedrijven is echt losgebarsten. Dinsdag kwamen drie grote Nederlandse ondernemingen aan bod: uitzender Randstad, verfconcern AkzoNobel en bouwer Heijmans.

Randstad merkt dat werkgevers voorzichtiger worden met het inhuren van tijdelijk personeel. AkzoNobel profiteert naar eigen zeggen van vraagherstel in China en bouwer Heijmans voelt druk op de markt voor nieuwbouwwoningen.

Dinsdag daalde het aandeel Randstad met bijna 3 procent, terwijl AkzoNobel ruim 1 procent inleverde op de beurs. Het aandeel Heijmans zakte eveneens 1 procent.

Randstad merkt dat vraag naar uitzendkrachten afzwakt

Uitzendconcern Randstad voelt de slechtere economische omstandigheden in zijn resultaten. De omzet en winst gingen in de eerste drie maanden van het jaar omlaag, nu werkgevers door sterk gestegen kosten en hogere rentes niet meer zo hard op zoek zijn naar nieuw personeel als eerder.

De wereldwijde omzet daalde 2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar tot 6,5 miljard euro. Daarbij vielen de opbrengsten op de belangrijke Noord-Amerikaanse markt een tiende lager uit. In Nederland leverden de uitzend- en wervingsdiensten van Randstad 11 procent minder op.

De uitgaven liepen tegelijkertijd op, onder andere voor reorganisaties in een aantal landen en hogere leenkosten. De nettowinst over het eerste kwartaal van 2023 daalde mede daardoor met 26 procent tot 154 miljoen euro, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Uitzendbureaus zijn vaak de eerste bedrijven die het merken als het economisch beter of slechter gaat, omdat bedrijven flexibele arbeidskrachten meestal sneller aannemen of laten gaan naar gelang ze het drukker krijgen of rustiger aandoen.

Randstad-topman Sander van 't Noordende zegt daarom tevreden te zijn met de prestaties van zijn bedrijf te midden van moeilijke "macro-economische omstandigheden". In april blijft volgens hem dezelfde trend doorzetten als in de voorgaande drie maanden, verwacht hij. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt in veel landen krap, zo benadrukt hij.

AkzoNobel ziet vraagherstel in China

 Verfproducent AkzoNobel zag de verkoop van zijn producten gedurende het eerste kwartaal van dit jaar aantrekken. De verkoop van verf van merken als Sikkens en Flexa lag wel lager dan in dezelfde periode een jaar geleden. Maar volgens AkzoNobel laat de Europese markt "veerkracht" zien en stijgt ook de vraag in China, een belangrijke afzetmarkt voor de producent.

Doordat AkzoNobel meer verf verkocht wist het bedrijf de omzet in de eerste maanden van 2023 met 5 procent op jaarbasis te verhogen, tot bijna 2,7 miljard euro. De gestegen omzet had ook deels te maken met de gestegen prijzen voor verf. Die gingen tot 7 procent omhoog, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen de hogere kosten voor grondstoffen en transport kon compenseren.

Daarbij bleef een operationele winst, dus de winst gecorrigeerd voor onder meer belastingen, over van 182 miljoen euro. Dat is 22 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2022.

Topman van AkzoNobel Greg Poux-Guillaume verwacht dat de marges in de loop van dit jaar zullen verbeteren. "We hebben een sterke opeenvolgende verbetering gerealiseerd in onze winstgevendheid, op basis van solide margebeheer, betere volumes dan verwacht in Europa en een aantrekkende Chinese markt, wat zowel onze verf als onze lakken ten goede kwam", geeft hij aan.

Maar er zijn nog wel altijd zorgen over de wereldwijde economische onzekerheden, waaronder de aanhoudende inflatie. Om de marges te verbeteren, doet het bedrijf aan kostenreductie. Bij de presentatie van de jaarcijfers gaf Poux-Guillaume al aan dat daarbij ook rekening wordt gehouden met banenverlies. Om hoeveel banen van de in totaal bijna 35.000 banen het gaat, is nog niet duidelijk.

Heijmans voelt afkoeling huizenmarkt

Het grote bouwconcern Heijmans merkt dat de verkoop van nieuwe woningen dit jaar onder druk blijft staan door de afkoeling van de huizenmarkt. Tot en met april wist de onderneming uit Rosmalen maar 472 woningen te verkopen, tegen 631 in dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar ging de huizenverkoop bij Heijmans ook al flink omlaag. Wel ziet topman Ton Hillen ook positieve tekenen op de nieuwbouwmarkt.

"Bemoedigend is dat ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar het aantal woningverkopen en de prijzen van door ons verkochte nieuwbouwwoningen stabiel bleven", stelt Hillen in een dinsdag verschenen handelsbericht van Heijmans. Hij merkt ook op dat nieuwbouwwoningen momenteel gemiddeld genomen energiezuiniger en duurzamer zijn dan bestaande woningen. "En de schaarste op de woningmarkt is nog lang niet verdwenen. Op grond van al deze factoren blijf ik vertrouwen houden in de nieuwbouwmarkt op middellange termijn."

Heijmans wist zijn omzet wel op te voeren op het gebied van bouwwerkzaamheden voor bijvoorbeeld infrastructuur. De totale opbrengsten lagen in het eerste kwartaal op een vergelijkbaar niveau als in dezelfde periode vorig jaar. Exacte cijfers geeft de onderneming daarbij niet. Wel verklaart Heijmans in lijn te hebben gepresteerd met zijn eerder gestelde financiële verwachtingen. Het orderboek bleef daarbij stabiel ten opzichte van eind vorig jaar op 2,4 miljard euro.

Hillen heeft de indruk dat de enorme stijging van de kosten voor het bedrijf inmiddels "over zijn ergste piek" heen is. Maar hij merkt op dat er nog steeds veel onzekerheid boven de markt hangt. "Een van de kritische succesfactoren daarin is of de aanhoudende politiek-bestuurlijke impasse rondom natuur- en stikstofvergunningen snel en doortastend wordt doorbroken, zowel op landelijk als provinciaal niveau." Hij onderstreept hoe urgent dit dossier is. "We kunnen de uitstelschade voor de economie en de woningmarkt niet meer ongedaan maken in de komende jaren, enkel nog beperken."

LEES OOK: ChatGPT voorspelt beter hoe aandelen reageren op nieuws dan traditionele modellen, blijkt uit Amerikaans onderzoek – maar AI is niet feilloos