In de eerste elf maanden van 2014 registreerde het Kadaster 128.246 verkochte woningen. Met nog een maand te gaan zijn er nu al meer woningen van eigenaar gewisseld dan de eindtotalen in de jaren 2009 tot en met 2013.

Dat blijkt uit cijfers die het Kadaster woensdag bekendmaakte.

In november registreerde het Kadaster 11.696 verkochte woningen, bijna 11 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee komen de verkopen in november voor het eerst sinds 2008 weer boven de 11.000 stuks uit.

Ook de voorgaande maanden waren relatief goed. Opgeteld zijn er tot nu toe 128.246 woningen verkocht in 2014. Dat zijn er ruim 35 procent meer dan in de eerste elf maanden van vorig jaar, dat voor de huizenmarkt een rampjaar was.

Dat aantal ligt ook boven de jaartotalen in de periode 2009 tot en met 2013, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.

De aantallen komen echter nog niet in de buurt van 2007 en 2008, toen er aan het einde van het jaar meer dan 180.000 waren verkocht.

Dat de huizenmarkt herstelt in 2014 komt vermoedelijk door de lage hypotheekrente, waardoor het op dit moment gunstig is om een huis te kopen.

Ook de schenkingsvrijstelling helpt ongetwijfeld mee. Daarbij kunnen mensen belastingvrij een ton schenken aan familie of vrienden mits het geld wordt ingezet voor de aankoop of verbouw van een huis. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangekondigd dat de regeling per 1 januari 2015 wordt stopgezet.