Topman Peter Paul de Vries van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 was in een eerdere rol jarenlang het boegbeeld van de lobbyclub voor particuliere beleggers VEB. Die laatste stelt zich nu kritisch op ten aanzien van de boekhouding van Value8.

Maandag plaatste de VEB pontificaal een opvallend bericht op de homepage van zijn website: Mazars steunt oproep VEB voor meer openheid in situaties zoals bij Value8.

Goedkeuring jaarrekening Value8

Waar gaat het hier om? Value8 heeft nog altijd geen goedkeurende verklaring van de accountant over de jaarrekening van 2016 verkregen. Dat had al zo’n 4 maanden geleden geregeld moeten zijn. Maar wettelijk is het nu zo geregeld dat de controlerende accountant niet lukraak uitspraken mag doen over de gang van zaken rond een boekencontrole.

De VEB heeft de accountant Mazars, die de jaarrekening van Value8 moet goedkeuren, een aantal vragen gesteld. Mazars heeft hierop antwoorden geformuleerd.

Zo schrijft de accountant van Value8 dat “vanuit de publieke rol van de accountant” financiële markten gebaat zouden kunnen zijn als die accountant ,”een rol vervult bij het uitbrengen van belangrijke persberichten door beursfondsen in situaties als de onderhavige”.

Als de VEB om een wetswijziging zou vragen, dan zou Mazars zo'n aanvraag steunen.

Verder is Mazars opmerkelijk voorzichtig over de status van de jaarrekeningen van Value8. Zolang die van 2016 niet is goedgekeurd, moeten beleggers het doen met de jaarrekening van 2015. Mazars zegt daarover.

“Gelet op het feit dat wij onze controleverklaring bij de jaarrekening 2015 van Value8 niet hebben ingetrokken blijkt dat wij hier op dit moment nog steeds achter staan. Ten aanzien van de tweede helft van deze vraag – of op de verklaring bij de jaarrekening 2015 in september 2017 nog beleggingsbeslissingen genomen kunnen worden – kunnen wij niet adviseren. Dat ligt meer op uw weg.”

Ophef rond trustkantoor

Eerder dit jaar zag Value8 zich gedwongen om de publicatie van het jaarverslag uit te stellen, vanwege ophef rondom trustkantoor BK Group. Die partij, waarin Value8 een belang heeft, zou mogelijk meegewerkt hebben aan belastingontduiking en witwaspraktijken. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Value8 kwam dus met ongecontroleerde cijfers naar buiten, waarbij het niet lukte om binnen de wettelijke termijn van vier maanden na het sluiten van het boekjaar een goedkeurend stempel van de accountant te verkrijgen.

"Het onderzoek moet zorgvuldig worden gedaan, waarbij duidelijk is dat wij belang hebben bij een zo spoedig mogelijke afronding'', aldus topman De Vries afgelopen juni. Hij gaf ook aan dat "op basis van de informatie van de bestuurders van BK" hij geen reden heeft om aan te nemen dat wet- en regelgeving zijn overtreden.