De Nederlandse maker van vleesvervangers De Vegetarische Slager werft beleggers voor een obligatielening met een beoogde waarde van 2,5 miljoen euro, tegen een rente van 5 procent. Door nieuwe deals met onder meer Albert Heijn verwacht het bedrijf van Jaap Korteweg dit jaar voor het eerst winst te maken.

De Vegetarische Slager is een initiatief van ondernemer Jaap Korteweg die sinds 2010 onder meer hamburgers en gehakt heeft ontwikkeld op basis van vleesalternatieven zoals soja. Mede voor de financiering van de bouw van een nieuwe fabriek wil De Vegetarische Slager een obligatielening ter waarde van 2,5 miljoen euro uitgeven.

Het geld wordt opgehaald via de beurs NPEX voor middelgrote en kleine bedrijven. Daar krijgt de obligatielening ook een notering en wordt deze verhandelbaar. De obligaties worden in eenheden van 500 euro aangeboden en kennen een looptijd van zeven jaar, bij een jaarlijkse rente van 5 procent. De Vegetarische Slager behoudt zich wel het recht voor om de obligatieleningen vervroegd af te lossen.

De inschrijving sluit op 4 december dit jaar en de obligatieleningen worden naar verwachting op 9 december geleverd.

Deals met AH en Jumbo

De relatief hoge rente heeft mede te maken met de bedrijfsrisico’s, zo blijk uit het prospectus. De producten van de Vegetarische Slager zijn te koop in diverse supermarkten, waaronder Coop, Delhaize, Ekoplaza, Jumbo en sinds april ook Albert Heijn. Het bedrijf van Korteweg verwacht veel van de uitbreiding van het assortiment dit najaar bij de Jumbo en Albert Heijn. Hierdoor hoopt De Vegatarische Slager voor het eerst in zijn bestaan op jaarbasis winst te maken.

Wel streeft het bedrijf ernaar om de winstmarges "zo laag mogelijk houden, zodat de producten tegen acceptabele verkoopprijzen kunnen worden aangeboden aan een groot publiek."

Over de eerste acht maanden van dit jaar werd nog een verlies geleden van 10 duizend euro, op een omzet van 3,3 miljoen euro.

Rechten obligatiehouders

De Vegetarische Slager kende afgelopen jaar een negatief eigen vermogen van 1,4 miljoen euro en heeft door de aandeelhouders verstrekte leningen ter waarde van 2,5 miljoen euro uitstaan. Als de Vegetarische Slager in de problemen komt, dan krijgt de nieuwe obligatielening voorrang bij rentebetalingen op de huidige aandeelhoudersleningen. Maar mocht het bedrijf in de toekomst leningen afsluiten bij banken, dan gaan die leningen voor op de in december uit te geven obligatielening.

De lening is duidelijk bedoeld voor beleggers met enige ervaring die financieel risico kunnen en willen lopen. Ter verduidelijking geeft De Vegetarische Slager aan voor welke beleggers de obligatielening niet geschikt is:

- U begrijpt niet hoe onze obligaties werken.
- U kunt het zich niet veroorloven om geld te verliezen.
- U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
- U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties.
- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 7 jaar missen.