De regels die de Belastingdienst hanteert voor ondernemers zijn vaak een slag
complexer, vergeleken met wat particulieren voor de kiezen krijgen. Hoe vind
je als zelfstandige ondernemer je weg in de fiscale jungle?

De Stichting ZZP Nederland bracht speciaal voor zelfstandigen zonder personeel
(zzp’ers) de Belastingwijzer
2013
uit. Die leest als een algemene gids voor fiscale zaken waar
zzp’ers tegenaan lopen. Maar er zitten ook tal van nuttige tips voor de
belastingaangifte bij. Z24 biedt een beknopt overzicht.

Zzp’er: winst uit onderneming

Belangrijk voor zzp’ers die onder het regime van de inkomstenbelasting vallen
– dus geen bv-constructie hebben die onder de vennootschapsbelasting valt –
is hoe de Belastingdienst aankijkt tegen het ondernemerschap.

De Belastingdienst bepaalt de fiscale status van zelfstandige ondernemers aan
de hand van de Verklaring
Arbeidsrelatie (VAR).
Als de fiscus een zzp’er volledig als ondernemer
beschouwt, levert dat een VAR-wuo op, ofwel Winst uit Onderneming. In dit
geval kan de zzp’er een beroep doen op speciale regelingen.

– de zelfstandigenaftrek: deze geldt voor zzp’ers die volledig als ondernemer
worden gezien en aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar
voldoen. Van de ondernemingswinst mag een bedrag van 7.280 euro worden
afgetrokken.

- de startersaftrek: als je als zzp'er recht hebt op de zelfstandigenaftrek,
kun je als starter daar bovenop aanspraak maken op de startersaftrek. Die
bedraagt 2.123 euro.

- aftrek speur- en ontwikkelingswerk: deze aftrekpost kan oplopen tot 12.310
euro, maar daarvoor moet je wel minstens 500 uur per jaar besteden aan werk
dat volgens Agentschap NL valt onder het kopje 'speur- en
ontwikkelingswerk.'

- MKB-winstvrijstelling: een forse aftrekpost (12 procent van de winst over
2012, 14 procent in 2013). Bij de aangifte moet je wel eerst de overige
aftrekposten toepassen, voordat je de MKB-winstvrijstelling mag toepassen.
Die is ook afhankelijk van het urencriterium.

Aftrekken van kosten

Als je van de Belastingdienst niet volledig als ondernemer wordt gezien, kun
je een VAR-row verklaring krijgen: ofwel: 'resultaat uit overige
werkzaamheden'. In dit geval kom je mogelijk niet in aanmerking voor de
zelfstandigenaftrek en de andere ondernemingsregelingen. Maar je kunt, net
zoals een zzp'er met een VAR-wuo, wel een reeks kosten opvoeren om zo je
winst te drukken.

Reguliere kosten zijn zaken als de inkoop of huur van materialen, kantoorhuur,
telefoonkosten enzovoorts.

Daarnaast zijn er een aantal twijfelgevallen, zoals:

- werkruimte: hiervoor gelden speciale regels. Werkruimte thuis is niet
aftrekbaar, behalve als die gescheiden is van de woonruimte en verhuurbaar
aan derden.

- voeding, representatie, congressen: zakenlunches gelden als aftrekbare
kosten, maar een broodje dat je voor de eigen lunch bij een een tankstation
koopt niet. Er geldt een drempel van 4.400 euro. Kosten boven dit bedrag
zijn aftrekbaar. Alternatief is om 73,5 procent van de werkelijke kosten af
te trekken.

- sponsor- en reclamekosten zijn volledig aftrekbaar, net als scholingskosten
voor vakdoeleinden.

-kosten voor het lidmaatschap clubs zijn niet aftrekbaar, tenzij het
lidmaatschap een zakelijk karakter heeft, zoals dat van
belangenorganisaties.

- kosten van golf zijn niet aftrekbaar, ook niet als je een zakenrelatie
ontmoet op de gofbaan.

- de aanschaf van werkkleding is volledig aftrekbaar, net als de kosten van
aktetassen.

- geldboetes, zoals een snelheidsovertreding, zijn niet aftrekbaar.

- autokosten: voor de auto van de zaak geldt de bijtellingsregeling voor
privé-gebruik. Alternatief is zakelijk gebruik van de privé-auto. Hiervoor
geldt een aftrekpost van 19 cent per zakelijk gereden kilometer.

Heffingskortingen

Als zzp'er en IB-ondernemer kun je ook gebruik maken van de fiscale
heffingskortingen die in mindering komen op de af te dragen belasting. Denk
bijvoorbeeld aan de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de
inkomensafhankelijke combinatiekorting, de werkbonus en de
alleenstaandeouderkorting

Bron: Belastingwijzer voor Zelfstandigen. Editie 2013. Auteur: Johan
Marrink, ZZP
Nederland
.

lees ook:

Belastingaangifte 2012: aftrekposten ondernemen, studie,
werk

Belastingaangifte 2012: zo bespaar je op je woning

Besparen op je aangifte 2012: giften, kinderopvang en
erfenis

Belastingaangifte 2012: zo bespaar je op je ziektekosten

Heffingskortingen

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl