Beursgenoteerde bedrijven, in eerste instantie zo’n 3.000, worden met ingang van het nieuwe jaar verplicht om te rapporteren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Dit zal ook gevolgen hebben voor kleinere bedrijven die niet gebonden zijn aan deze richtlijn. Grote bedrijven moeten namelijk rapporteren over hun hele waardeketen en hebben hiervoor dus ook duurzaamheidsinformatie nodig van hun toeleveranciers en afnemers.

Deze nieuwe Europese richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is echter bij het merendeel van de bedrijven onbekend. Twee op de drie Nederlandse ondernemingen hebben er zelfs nog nooit van gehoord, meldt ABN AMRO op basis van onderzoek door I&O Research.

Het gaat dan om bedrijven waar de beursgenoteerde ondernemingen deels van afhankelijk zijn, bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat meer dan de helft van de onderzochte bedrijven denkt dat de nieuwe richtlijn hun niet zal raken. “Zorgwekkend”, noemt ABN AMRO die onbekendheid. “Het feit dat twee op de drie bedrijven niet op de hoogte zijn van de richtlijn toont aan dat deze informatie-uitvraag nog niet voldoende op gang is gekomen.”

Meningen zijn verdeeld over de CSRD

Door te rapporteren over duurzaamheid moet het voor investeerders en consumenten makkelijker worden duurzamere keuzes te maken.

Volgens het onderzoek weet een vijfde van de 587 onderzochte bedrijven in grote lijnen wel wat de CSRD-richtlijn inhoudt. Voornamelijk bedrijven uit de industriesector en de financiële en zakelijke dienstverlening zijn relatief goed op de hoogte. "Zo is de industrie een belangrijke sector als het gaat om CO2-reductie, terwijl van financiële instellingen wordt verwacht dat zij de duurzame prestaties van hun klanten inzichtelijk maken", schrijft ABN AMRO.

Sectoren denken wel verschillend over de meerwaarde van de CSRD. Van de bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening ziet 42 procent kansen. Bijvoorbeeld om zichzelf te onderscheiden. Veel bedrijven in de handel, logistiek en horeca zien de nieuwe richtlijn echter vaker als een probleem. Met name de extra administratie staat hen tegen. Die komt niet gelegen "in deze tijd van zwakke economische groei", aldus de bank.

LEES OOK: Techstartup Coolset scoort €1,5 miljoen met software die mkb-bedrijven inzicht geeft in hun CO2-uitstoot