Rabobank boekte in 2013 een forse lagere bedrijfswinst. De bank moest geld opzij zetten voor het Libor-schandaal, leed verlies op vastgoed en zag zijn aandeel op de hypotheekmarkt krimpen.

De winst vóór belastingen van Rabobank viel afgelopen jaar fors lager uit op 415 miljoen euro, tegen een bedrag van ruim twee miljard euro in 2012.

Helemaal onder de streep zag het resultaat er minder dramatisch uit. De nettowinst ging slechts twee procent achteruit tot iets meer dan twee miljard euro, zo maakte Rabobank donderdag bekend.

Verkoop Robeco dempt grote verliezen

Grote winstdalingen bij onder meer het binnenlandse bankbedrijf en de vastgoedtak werden gecompenseerd door de opbrengst uit de verkoop van vermogensdochter Robeco in 2013. Rabobank hield netto 1,7 miljard euro over aan de desinvestering, zo blijkt uit het jaarverslag.

Dit bedrag heeft Rabobank hard nodig gehad om forse klappen op te vangen. Naast afwaarderingen op het vastgoed en reorganisatievoorzieningen bij lokale Rabobanken, schikte Rabobank voor 775 miljoen euro de zaak rond de manipulatie van het Libor-rentetarief.

Volgens Rabobank kan dit schikkingsbedrag voor een groot deel fiscaal worden verrekend, maar daar ziet de bank vrijwillig van af. "Het volledige bedrag komt dus ten laste van de Rabobank en niet van de belastingbetaler'', aldus de coöperatieve onderneming.

De volledige kredietportefeuille daalde met vier procent tot 439 miljard euro. Absoluut gaat het om een bedrag van zo'n 19 miljard euro.

Rabobank Nederland: marktaandeel hypotheken daalt

In Nederland bleeft Rabobank last houden van een zwak consumentenvertrouwen en lage bedrijfsinvesteringen. De winst van het binnenlandse bankbedrijf daalde liefst 40 procent tot 781 miljoen euro in 2013.

Particulieren losten meer af op woninghypotheken en Rabobank verstrekte relatief weinig nieuwe hypotheken. Het marktaandeel op de hypotheekmarkt nam hierdoor af tot 26 procent, terwijl dit eind 2012 nog 31 procent was.

Het marktaandeel van de lokale Rabobanken daalde tot 19,2 procent (was 22,8 procent), dat van dochter Obvion daalde tot 6,6 procent (was 7,8 procent), en Friesland Bank droeg 0,2 procent (was 0,5 procent) bij aan het totale marktaandeel van de Rabobank Groep.

Vastgoedstrop: 817 miljoen euro

Het uitblijvende herstel van de vastgoedmarkt in Nederland hakte zwaar in op de resultaten van Rabobank. De bank moest afwaarderingen doen op grondposities en extra voorzieningen nemen voor verstrekte vastgoedleningen. Per saldo leverde dit een verlies van 817 miljoen euro op bij de vastgoedtak. Een jaar eerder was dit verlies 113 miljoen euro.

Rabobank voorzichtig over 2014

Voor 2014 verwacht Rabobank "minder eenmalige posten dan in 2013". De bank is druk bezig met kostenbesparingen, maar verwacht dat ook dit jaar de voorzieningen op verleende kredieten hoog blijven. "Op de langere termijn is de Rabobank optimistisch over haar resultaatontwikkeling", aldus de persverklaring.

Gelet op de beperkte economische groei in Nederland dit jaar, rekent Rabobank op een "marginale groei van de kredietverlening". Wel is de bank positief over de vooruitzichten op herstel van de huizenmarkt.

Bron: Z24/ANP

Lees ook:

Rabobankcertificaten naar de beurs: dit doet de koers

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl